1.

نشریه تکنوزیسم شماره 3 مهر 1401 (نسخه کامل)

دوره 3، شماره 1، مهر 1401، صفحه 1-61
سیده حنانه سنایی؛ رضا عباسی؛ فاطمه کاظم ستوده؛ ارشیا عطاری؛ محمد آزادمجیری؛ امیرحسین ماجدی؛ فاطمه محق؛ امیرمحمد براتی؛ محمدرضا شیروانی؛ آرشام رضوانی؛ امیرحسین مشتاقی؛ هانا عسگری؛ محمدرضا مرتاضی؛ هانیه صابری توکلی؛ عرفان هراتی؛ سپهر صامعی

2.

نشریه تکنوزیسم شماره 5 شهریور 1402 (نسخه کامل)

دوره 5، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 1-64
هادی کهولی؛ سیده حنانه سنائی؛ رضا عباسی؛ امیرحسین مشتاقی؛ محمد آزادمنجیری؛ فاطمه محق؛ هانیه صابری توکلی؛ هانا عسگری؛ نازنین عسکری؛ مهسا شریفی؛ پگاه رضوانی؛ سارا عظیمی؛ سپهر صامعی؛ محمدرضا مرتاضی؛ ارشیا عطاری؛ محمدرضا شیروانی؛ امیرحسین ماجدی

3.

نقش نانوفناوری در حمل و نقل

دوره 3، شماره 1، مهر 1401، صفحه 11-16
محمدرضا مرتاضی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب