سنایی, سیده حنانه, عباسی, رضا, کاظم ستوده, فاطمه, عطاری, ارشیا, آزادمجیری, محمد, ماجدی, امیرحسین, محق, فاطمه, براتی, امیرمحمد, شیروانی, محمدرضا, رضوانی, آرشام, مشتاقی, امیرحسین, عسگری, هانا, مرتاضی, محمدرضا, صابری توکلی, هانیه, هراتی, عرفان, صامعی, سپهر. (1401). نشریه تکنوزیسم شماره 3 مهر 1401 (نسخه کامل). , 3(1), 1-61.
سیده حنانه سنایی; رضا عباسی; فاطمه کاظم ستوده; ارشیا عطاری; محمد آزادمجیری; امیرحسین ماجدی; فاطمه محق; امیرمحمد براتی; محمدرضا شیروانی; آرشام رضوانی; امیرحسین مشتاقی; هانا عسگری; محمدرضا مرتاضی; هانیه صابری توکلی; عرفان هراتی; سپهر صامعی. "نشریه تکنوزیسم شماره 3 مهر 1401 (نسخه کامل)". , 3, 1, 1401, 1-61.
سنایی, سیده حنانه, عباسی, رضا, کاظم ستوده, فاطمه, عطاری, ارشیا, آزادمجیری, محمد, ماجدی, امیرحسین, محق, فاطمه, براتی, امیرمحمد, شیروانی, محمدرضا, رضوانی, آرشام, مشتاقی, امیرحسین, عسگری, هانا, مرتاضی, محمدرضا, صابری توکلی, هانیه, هراتی, عرفان, صامعی, سپهر. (1401). 'نشریه تکنوزیسم شماره 3 مهر 1401 (نسخه کامل)', , 3(1), pp. 1-61.
سنایی, سیده حنانه, عباسی, رضا, کاظم ستوده, فاطمه, عطاری, ارشیا, آزادمجیری, محمد, ماجدی, امیرحسین, محق, فاطمه, براتی, امیرمحمد, شیروانی, محمدرضا, رضوانی, آرشام, مشتاقی, امیرحسین, عسگری, هانا, مرتاضی, محمدرضا, صابری توکلی, هانیه, هراتی, عرفان, صامعی, سپهر. نشریه تکنوزیسم شماره 3 مهر 1401 (نسخه کامل). , 1401; 3(1): 1-61.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب