کهولی, هادی, سنائی, سیده حنانه, عباسی, رضا, مشتاقی, امیرحسین, آزادمنجیری, محمد, محق, فاطمه, صابری توکلی, هانیه, عسگری, هانا, عسکری, نازنین, شریفی, مهسا, رضوانی, پگاه, عظیمی, سارا, صامعی, سپهر, مرتاضی, محمدرضا, عطاری, ارشیا, شیروانی, محمدرضا, ماجدی, امیرحسین. (2). نشریه تکنوزیسم شماره 5 شهریور 1402 (نسخه کامل). , 5(1), 1-64.
هادی کهولی; سیده حنانه سنائی; رضا عباسی; امیرحسین مشتاقی; محمد آزادمنجیری; فاطمه محق; هانیه صابری توکلی; هانا عسگری; نازنین عسکری; مهسا شریفی; پگاه رضوانی; سارا عظیمی; سپهر صامعی; محمدرضا مرتاضی; ارشیا عطاری; محمدرضا شیروانی; امیرحسین ماجدی. "نشریه تکنوزیسم شماره 5 شهریور 1402 (نسخه کامل)". , 5, 1, 2, 1-64.
کهولی, هادی, سنائی, سیده حنانه, عباسی, رضا, مشتاقی, امیرحسین, آزادمنجیری, محمد, محق, فاطمه, صابری توکلی, هانیه, عسگری, هانا, عسکری, نازنین, شریفی, مهسا, رضوانی, پگاه, عظیمی, سارا, صامعی, سپهر, مرتاضی, محمدرضا, عطاری, ارشیا, شیروانی, محمدرضا, ماجدی, امیرحسین. (2). 'نشریه تکنوزیسم شماره 5 شهریور 1402 (نسخه کامل)', , 5(1), pp. 1-64.
کهولی, هادی, سنائی, سیده حنانه, عباسی, رضا, مشتاقی, امیرحسین, آزادمنجیری, محمد, محق, فاطمه, صابری توکلی, هانیه, عسگری, هانا, عسکری, نازنین, شریفی, مهسا, رضوانی, پگاه, عظیمی, سارا, صامعی, سپهر, مرتاضی, محمدرضا, عطاری, ارشیا, شیروانی, محمدرضا, ماجدی, امیرحسین. نشریه تکنوزیسم شماره 5 شهریور 1402 (نسخه کامل). , 2; 5(1): 1-64.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب