1.

ادراک شهروندان از شاخص‌های ثبات سیاسی و جابه‌جایی سیاسی در حکمرانی خوب، براساس مؤلفه‌های بومی سازمان‌های خدمات شهری ایران (مطالعۀ موردی: سازمان‌های دولتی استان خوزستان)

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 927-950
فؤاد مکوندی؛ حمید زارع؛ امید جلیلی قاسم‌آقا

2.

بررسی و تحلیل نقش قابلیت‌های فردی منابع انسانی در ایجاد مزیت رقابتی؛ به‌کارگیری مدل VRIO

دوره 13، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 393-414
مرتضی سلطانی؛ حمید زارع؛ محسن پرنیان‌خوی

3.

شناسایی عوامل مؤثر بر بدبینی سازمانی و سنجش آن در دانشگاه‌های دولتی استان قم**

دوره 11، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 159-180
حمید زارع؛ زلفا حق¬گویان؛ زهرا کریمی اصل

4.

طراحی مدل بهینة اجرای سیستم مدیریت دانش با رویکرد عوامل حیاتی موفقیت (مورد مطالعه: صنایع خودروسازی گروه بهمن)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 973-993
محسن کرمی؛ سید مهدی الوانی؛ مهدی خیراندیش؛ حمید زارع


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.