1.

تبیین شاخصه‌های سفالی اوایل دوره پارتی در حوضه کشف‌رود: براساس گونه شناسی سفال های تپه اسماعیل آباد مشهد

دوره 10، شماره 1، تیر 1397، صفحه 75-94
محمدصادق داوری؛ فاطمه موسیوند؛ حسن باصفا

2.

تبیین گاهنگاری نسبی استقرارها و ارزیابی نظام‌های فرهنگی پیش‎از تاریخ حوضه کشف‎رود (دشت‌ مشهد) از دوره نوسنگی تا مفرغ میانی

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 41-63
محمدصادق داوری؛ حسن باصفا؛ محمود طغرایی

3.

تبیین و تحلیل سفالگری دوره مفرغ خراسان :مطالعه موردی محوطه شهرک فیروزه نیشابور

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 21-37
حسن باصفا

4.

تعیین میزان عناصر بقایای دندانی عصر مفرغ جدید محوطه شهرک فیروزه نیشابور و مقایسه آن با نمونه‌های دندانی معاصر

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 117-131
محمد حسین رضایی؛ حسن باصفا؛ حمیده سادات محمدی پور؛ نرگس هاشمی؛ عاطفه بیگ زاده

5.

معنا بخشی سنت تدفینی تهی گور درشرق ایران: مطالعه ویژه محوطه‌های شهرسوخته، شهداد(خبیص) و خنامان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1401
حسن باصفا؛ محمدصادق داوری؛ Nasir Eskandari


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب