1.

تحلیل اقتصادی تعامل «دسترسی به اطلاعات» و«حفاظت از محرمانگی» در کارکرد اطلاع‌رسانی نهاد ثبت شرکت‌های تجاری

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 725-743
نسرین طباطبائی حصاری؛ سروش صفی زاده

2.

تحلیل اقتصادی دعوی استرداد در ورشکستگی

دوره 51، شماره 3، مهر 1400، صفحه 569-586
علیرضا محمدزاده وادقانی؛ نسرین طباطبائی حصاری؛ علی کاظمی

3.

تحلیل رفتار بازیگران نظام حقوقی ثبت ثانویه (معاملات املاک ‏ثبت‌شده) بر مبنای راهبرد چانه‌زنی در نظریة بازی‌ها با تأکید بر مادة ‏‏62 قانون احکام دائمی توسعه‏

دوره 52، شماره 2، تیر 1401، صفحه 345-366
امیر خناری نژاد؛ نسرین طباطبایی حصاری؛ محسن صادقی

4.

حق دسترسی به اطلاعات در «سیستم ثبت مالکیت صنعتی» ایران

دوره 49، شماره 3، مهر 1398، صفحه 483-502
نسرین طباطبائی حصاری

5.

مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در فرض «عدم دسترسی به کارفرما برای وصول حق بیمه» و راهکارهای تأمین مالی

دوره 48، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 97-114
نسرین طباطبائی حصاری؛ محمود صابر

6.

نقش «ثبت» در فرایند انتقال حقوق مالکیت صنعتی: تحلیل سیستم‌های ثبت انتقال حقوق مالکیت صنعتی در دنیا

دوره 47، شماره 2، تیر 1396، صفحه 289-308
نسرین طباطبائی حصاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب