1.

حاکمیت مردم و شناسایی دولت‌ها

دوره 52، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1299-1317
محمدمهدی صادقی؛ مسعود راعی؛ لیلا رئیسی

2.

ضرورت نظامی به‌عنوان یک استثنا در حقوق درگیری‌های مسلحانه

دوره 49، شماره 3، مهر 1398، صفحه 717-734
ولی اله نوری؛ سیدقاسم زمانی؛ مسعود راعی

3.

عقیم‏ سازی بیولوژیک، مصداقی از جنایت علیه بشریت

دوره 53، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 351-371
علی اصغر آقالر؛ مسعود راعی

4.

قاعدۀ عرفی مصونیت سران دولت‌ها: ارزیابی مادۀ 27 اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی در پرتو قضیۀ سودان

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 1309-1327
مهدی عبدالمالکی؛ مسعود راعی دهقی؛ امیر محمودی؛ علیرضا آرش پور

5.

مصونیت دولت‌ها در پرتو دکترین مسئولیت حمایت

دوره 48، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 121-138
فرزانه سیف زاده؛ سید قاسم زمانی؛ حسن سواری؛ مسعود راعی

6.

معناشناسی «وجدان انسانی» در اسناد بین‌المللی

دوره 46، شماره 2، تیر 1395، صفحه 441-463
محمد آقایان حسینی؛ مسعود راعی دهقی

7.

منزلت برتر منشور ملل متحد و نظارت قضایی ملی و منطقه‌ای بر شورای امنیت؛ رؤیا یا واقعیت؟

دوره 51، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 147-169
مسعود صبور؛ سید قاسم زمانی؛ مسعود راعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب