1.

الگوی برآیندی اثربخشی آموزش زبان خارجی بر ارتقای سرمایۀ اجتماعی معلمان آموزش‌وپرورش استان تهران: رویکرد پدیدارشناسی تجربی

دوره 9، شماره 3، مهر 1401، صفحه 307-329
حسین خنیفر؛ سجاد عسکری متین

2.

بررسی مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی اسلامی در نص و احادیث در رهگذر رابطۀ علم و دین

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 317-346
یوسف صادقی؛ حسین خنیفر

3.

بررسی نقش ساختاری آموزش هوشمند در ایجاد و توسعة سرمایة اجتماعی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 47-61
حسین خنیفر؛ سارا الماسی زاده؛ امین فرجی؛ احسان محمدی ترکمانی

4.

بررسی نقش سرمایة اجتماعی سازمانی در اثربخشی اجرای سیستم تعالی سازمانی EFQM در شرکت توزیع نیروی برق استان قم

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 163-187
یوسف صادقی؛ حسین خنیفر؛ منیره مصطفوی پور

5.

تربیت به منزله یک سرمایة اجتماعی در پسامدرن

دوره 11، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 103-113
عصمت رسولی؛ جلال دلقندی؛ حسین خنیفر؛ لادن سلیمی

6.

چارچوب رابطه بین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و نوآوری با روش فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402
هانیه رضایی؛ حسین خنیفر

7.

طراحی مدل عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 181-197
علی فیاضی آزاد؛ محمدحسین رحمتی؛ حسین خنیفر

8.

طراحی مدل مفهومی مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی از منظر نظام اسلامی

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 605-630
میلاد کریمی؛ حسین خنیفر؛ فایزه طاهری نژاد

9.

مدل کندوی عسل برای تبیین نقش رسانه‌های اجتماعی در تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه: اثر میانجی سرمایۀ اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402
رضا کهن هوش نژاد؛ حسین خنیفر؛ راضیه کللی خورموجی

10.

مروری بر سرمایه اجتماعی، نوآوری و شبکه نوآوری: تحلیل کتاب سنجی از ادبیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402
هانیه رضایی؛ حسین خنیفر

11.

نقش و جایگاه تربیت در مکتب فرانکفورت برای حصول سرمایه اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1402
عصمت رسولی؛ جلال دلقندی؛ حسین خنیفر؛ لادن سلیمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب