1.

ارزیابی عملکرد حرارتی بافت‌های شهری در اقلیم شهر تهران: آموزه‌هایی برای طراحی شهری حساس به شرایط خرداقلیم

دوره 25، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 5-15
محمد مهدی عزیزی؛ بهناز امین زاده؛ ریحانه آقاملایی

2.

تأثیر تقسیمات کشوری جدید بر پراکنده‌رویی شهری (مطالعه موردی: شهر بجنورد)

دوره 19، شماره 2، تیر 1393، صفحه 103-116
محمد مهدی عزیزی؛ سیما یارمحمدی

3.

تبیین پیچیدگی‌های ساختاری در آینده‌نگری جمعیت‌پذیری مناطق کلانشهر تهران

دوره 23، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 15-26
بهرام امین‌زاده گوهرریزی؛ محمد مهدی عزیزی؛ سعید رستگار

4.

تبیین تاثیر فرم شهری بر تاب آوری در برابر سوانح، محدوده مورد مطالعه: کلانشهر تهران

دوره 26، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 15-25
الناز باقرنژاد؛ اسفندیار زبردست؛ محمد مهدی عزیزی

5.

تبیین عوامل مؤثر بر شکل‌گیری امنیت سکونت در سکونتگاه‌های خودرو؛ مطالعه موردی: منطقه کلانشهری تهران

دوره 25، شماره 3، آذر 1399، صفحه 8-18
اسفندیار زبردست؛ محمد مهدی عزیزی؛ بهمن احمدی

6.

تبیین معیارهای کلیدی فرآیند شکل‌گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید* (مطالعه موردی: منطقه 22 تهران)

دوره 20، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 5-20
پارسا ارباب؛ محمد مهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست

7.

تحلیلی بر رابطه سرانه کاربری های زمین و اندازه شهر در طرح‌های جامع شهرهای ایران*

دوره 18، شماره 4، دی 1392، صفحه 25-36
محمد مهدی عزیزی

8.

شناسایی علل عدم تحقق کاربری های پیشنهادی در طرح های توسعه شهری ایران با استفاده از نظریه زمینه‌ای

دوره 22، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 5-14
گلدیس وحیدی برجی؛ فرشاد نوریان؛ محمد مهدی عزیزی

9.

گونه‌شناسی فضایی الگوهای رشد در مناطق شهر بنیان

دوره 23، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 53-66
احمد خلیلی؛ اسفندیار زبردست؛ محمد مهدی عزیزی

10.

مدلی برای تعیین تراکم ساختمانی مطلوب محله با تأکید بر عوامل فرهنگی (مطالعه موردی: محله‌های ایران و تختی ـ منطقه 12 تهران)

دوره 21، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 19-32
محمد مهدی عزیزی؛ فاطمه جمال‌آبادی

11.

نقش پروژه های محرک توسعه در بازآفرینی بافت مرکزی شهرها: نمونه مطالعاتی، بافت تاریخی شهر یزد

دوره 22، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 5-16
محمد مهدی عزیزی؛ بهاره بهرا

12.

واکاوی تحولات «فهم تهران» در طرح های توسعه شهری آن

دوره 26، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 31-41
مهرداد رحمانی؛ محمد مهدی عزیزیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب