1.

بررسی تطبیقی فرهنگ شمال و جنوب استان کرمان: مطالعه موردی فرهنگ زبانی

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 119-133
امیلیا نرسیسیانس؛ ساجده میراحمدی پور؛ پویا شهریاری راد

2.

تحلیل جایگاه باورهای شمنی در مناسک قربانی در بندر ترکمن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-143
سید محمد زرهانی؛ امیلیا نرسیسیانس

3.

جایگاه فضاهای اوقات فراغتی تفکیک شدۀ جنسیتی در برساخت هویت دختران: مطالعۀ بوستان نرگس قم

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 57-81
ناصر فکوهی؛ امیلیا نرسیسیانس؛ نفیسه ایمانی

4.

جانشینی نمادها در گسترۀ زمان: تبرک انگور در نزد ارامنه

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 121-133
امیلیا نرسیسیانس

5.

سفید و سبز، رنگهای نمادین در فرهنگ و هنر بانوان زرتشتی یزد

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 81-104
آزاده پشوتنی زاده؛ امیلیا نرسیسیانس

6.

مطالعه ی انسان شناختی مواجهه ی دختران با مفهوم باکرگی؛ مطالعه ی موردی دختران مجرد 18 تا 30 ساله

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 9-34
مرضیه مددی دارستانی؛ امیلیا نرسیسیانس

7.

مطالعه پنجره‌های آشپزخانه‌های محلة کیانشهر با دو رویکرد عکاسی و انسان‌شناسی

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 7-25
امیلیا نرسیسیانس؛ مریم کمار

8.

هویت و زندگی روزمره دختران در فضاهای عمومی شهر مطالعه دختران دانشجوی رفسنجان

دوره 3، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 68-51
امیلیا نرسیسیانس؛ یاسمن اوحدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.