1.

بررسی وضعیت سواد انرژی در بین شهروندان منطقۀ 19 شهرداری تهران و رابطۀ آن با مصرف کالاهای فرهنگی

دوره 6، شماره 3، مهر 1396، صفحه 391-408
احمد نادری؛ ابراهیم شیرعلی؛ مهدی شهبازی

2.

تحلیل بازنمایی روحانیت در سینمای ایران مطالعۀ موردی؛ تحلیل گفتمان فیلم «طلا و مس»

دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 497-512
احمد نادری؛ مجید سلیمانی ساسانی؛ علی اسکندری

3.

حافظۀ جمعی و تأثیر آن بر شکل‌گیری هویت شهری (مورد مطالعه: محلۀ وحدت اسلامی و شهرک غرب)

دوره 8، شماره 3، مهر 1398، صفحه 533-556
احمد نادری؛ مهدی اکبری گلزار؛ زهرا فاضلی

4.

مطالعه تاب آوری جامعه روستایی در برابر زلزله (مطالعه موردی: مجتمع روستایی کوییک سرپل‌ذهاب)

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 831-886
مینو سلیمی؛ احمد نادری؛ روح اله نصرتی

5.

مطالعۀ کیفی پدیدۀ شرط‌بندی اینترنتی

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 1023-1038
احمد نادری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب