1.

ارائه چارچوبی به منظور شبکه سازی بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط درحوزه صنایع دارویی

دوره 10، شماره 3، آذر 1396، صفحه 417-436
بابک ضیاء؛ مهران رضوانی؛ الهه بیاتی

2.

الگوی بین‌المللی سازی دانشگاه با رویکرد کارآفرینی(مورد مطالعه: دانشگاه های برتر ایران)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 301-320
بابک ضیاء؛ مهران رضوانی؛ محمد حسن مبارکی؛ مهدی تاج پور

3.

بررسی رابطۀ بین بازاریابی کارآفرینانه و وفاداری به برند در صنایع غذایی لبنی (مورد مطالعه: برند کاله)

دوره 11، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 141-160
علی محبت طلب؛ مهران رضوانی؛ بابک ضیاء

4.

بررسی عوامل موثر بر انتقال دانش و تاثیر آن بر عملکرد نوآوری اتحادهای استراتژیک بین المللی کسب و کارهای کوچک و متوسط دارویی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 601-619
بابک ضیاء؛ مهران رضوانی؛ یاسمین احمدیان

5.

شناسایی الگوی بین‌المللی‌سازی دیجیتال کسب‌وکارهای کوچک‌ومتوسط (مورد مطالعه: شرکت های صنعت داروسازی)

دوره 14، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 676-695
بابک ضیاء؛ مهران رضوانی؛ معصومه دارا

6.

شناسایی راهبرد‌‌های بازاریابی برای تأمین مالی شرکت‌های در مرحلة رشد (مورد مطالعه: شرکت‌های فعال صنعت غذایی استان تهران)

دوره 9، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 277-296
مهران رضوانی؛ پریسا فتایی

7.

شناسایی روش‌های یادگیری توسعه‌ی محصول جدید در کسب‌وکارهای با رشد سریع (مورد مطالعه: صنایع تکنولوژی پیشرفته)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 7-26
قنبر محمدی الیاسی؛ مهران رضوانی؛ ملیحه فرامرزی؛ هادی نوتاش

8.

شناسایی و سطح‏ بندی عوامل مؤثر بر ارزشگذاری کسب‌و‌کار‌های جدید توسط سرمایه‌گذاران مخاطره‌آمیز

دوره 8، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 591-609
هستی چیت سازان؛ مهران رضوانی؛ رضا بافکر دوست آباد

9.

گرایش بین‌المللی شدن و عملکرد صادراتی: بررسی آثار میانجی دانش صادراتی و تعدیلگر پویایی محیطی

دوره 14، شماره 3، آذر 1400، صفحه 461-480
رحیم سروری؛ مهران رضوانی

10.

مدل کسب‌‌‌وکار نوآورانة B2C برای شرکت‌های پخش (مطالعة موردی: شرکت گلرنگ‌پخش)

دوره 7، شماره 3، آبان 1393، صفحه 569-588
علی مبینی دهکردی؛ مهران رضوانی؛ علی داوری؛ فاطمه فروزان

11.

واکاوی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در جذب سرمایه از فرشتگان کسب‌وکار

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 621-640
عبدالله احمدی کافشانی؛ مهران رضوانی؛ هستی چیت سازان؛ رضا محمدکاظمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب