1.

اثر برشته‌کاری صنعتی بر ویژگی‌های فیزیکوشیمایی و حسی دانه‌های قهوه عربیکا و روبوستا

دوره 53، شماره 3، مهر 1401، صفحه 311-326
مهشید پارسایی؛ محمد حجتی؛ محمد نوشاد؛ مهرداد نیاکوثری

2.

اثر پیش تیمارهای اسمزی و فراصوت بر کیفیت فرایند خشک کردن ورقه‌های توت‌فرنگی به روش خشک‌کنی هوا داغ

دوره 50، شماره 3، آبان 1398، صفحه 705-715
علی سمیع؛ شعبان قوامی جولندان؛ حسن ذکی دیزجی؛ محمد حجتی

3.

ارزیابی تأثیر عصارۀ خوشاریزه (Echinophora cinerea Boiss) و چای کوهی (Stachys lavandulifolia Vahl) بر خصوصیات کیفی و حسی دوغ

دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 327-337
مریم زارعلی؛ محمد حجتی؛ سعید تهموزی دیده بان؛ حسین جوینده

4.

افزایش عمر نگهداری گوشت گاو با استفاده از پوشش خوراکی زیست فعال بر پایه موسیلاژ دانه بالنگوی سیاه بارگذاری شده با اسانس زیره سیاه

دوره 51، شماره 2، تیر 1399، صفحه 407-418
محمد نوشاد؛ محمد حجتی؛ بهروز علیزاده

5.

تأثیر پیش تیمار فراصوت و محلول اسمزی کم‌کالری بر کیفیت ورقه‌های موز خشک شده

دوره 50، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 91-100
غنیه رویتع؛ محمد حجتی؛ محمد نوشاد

6.

تاثیر کنجاله کنجد و پلی‌ساکارید محلول در آب سویا بر ویژگی‌های نان بربری

دوره 48، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 333-342
زهرا توان؛ محمد حجتی؛ بهزاد ناصحی؛ حسین جوینده

7.

تولید کامبوچا با استفاده از شیره‌های طبیعی شاه‌توت و انگور به عنوان شیرین‌کننده و بستر تخمیر بر پایه‌ چای سبز و سیاه

دوره 50، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 343-353
مهدی احمدی؛ محمد حجتی؛ بهزاد ناصحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب