1.

بررسی و نقد ادلۀ فخر رازی وامامیه بر چگونگی تعیین امام

دوره 13، شماره 2، تیر 1395، صفحه 187-212
علی عسگری یزدی؛ بهنام جوانمرد

2.

بررسی و نقد چیستی وحی از دیدگاه نصر حامد ابوزید

دوره 16، شماره 4، دی 1398، صفحه 591-612
علی عسکری یزدی؛ سعید میرزایی

3.

تبیین و نقد نظریۀ نمادین پل تیلیش در زبان

دوره 11، شماره 3، آبان 1393، صفحه 533-566
علی عسگری یزدی؛ مسلم احمدی

4.

مرگ‌اندیشی و معنای زندگی در هایدگر

دوره 15، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 25-49
علی عسگری یزدی؛ مسعود میرزایی

5.

نقد و بررسی نظریة «بازی‌های زبانی» لودویگ ویتگنشتاین

دوره 10، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 121-136
علی عسگری یزدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب