1.

ارزیابی آسیب پذیری کشاورزان در برابر وقوع سیل (روستاهای حوزه آبخیز افرینه، استان لرستان)

دوره 54، شماره 2، تیر 1402، صفحه 439-457
سمیه احمدی؛ رضوان قنبری؛ سعید غلامرضایی؛ مهدی رحیمیان

2.

بررسی راهکارهای مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی در استان لرستان با استفاده از تکنیک دلفی فازی

دوره 51، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 65-79
سمیه رومیانی؛ سعید غلامرضایی؛ مهدی رحیمیان؛ محسن عارف نژاد

3.

بررسی عوامل موثر بر آبزی‌پروری پایدار (مورد: مزارع آبزی پروری استان لرستان)

دوره 50، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 161-171
زینب فراشی؛ سعید غلامرضایی؛ رضوان قنبری موحد

4.

تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر عملکرد تشکل‌های آب‌بران در استان لرستان با نقش میانجی مشارکت

دوره 52، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 159-175
حشمت اله سعدی؛ فاطمه سپهوند؛ سعید غلامرضایی

5.

تحلیل محدودیت‌های نهادی در مدیریت منابع آب زیرزمینی شهرستان الشتر، استان لرستان

دوره 53، شماره 3، مهر 1401، صفحه 603-626
مسعود یزدان پناه؛ فاطمه رحیمی فیض آباد؛ سعید غلامرضایی؛ مصطفی احمدوند

6.

چالش‌ها و سازوکارهای اشتغال دانش‌آموختگان رشتة جنگلداری از طریق سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 143-151
شیرین غلامرضایی؛ مهشید بهادری؛ سعید غلامرضایی

7.

شناسایی معیارها و سنجش سطح توسعه اکوتوریسم پایدار در بین قطب‌های گردشگری استان لرستان

دوره 50، شماره 3، مهر 1398، صفحه 483-499
زینب اسد پوریان؛ مهدی رحیمیان؛ سعید غلامرضایی

8.

عوامل روانشناختی مؤثر بر قصد کشاورزان به‌منظور متنوع‌سازی محصولات کشاورزی؛ مورد مطالعه شهرستان خرم‌آباد

دوره 51، شماره 2، تیر 1399، صفحه 279-293
رضوان قنبری؛ خسرو عزیزی؛ سعید غلامرضایی

9.

واکاوی راه‌کار‌های صندوق‏های اعتباری خرد در توانمندسازی زنان روستایی (مورد مطالعه: استان لرستان)

دوره 49، شماره 4، دی 1397، صفحه 675-687
مجتبی صالحی چگنی؛ مهدی رحیمیان؛ سعید غلامرضایی

10.

واکاوی رفتار بهداشتی نسبت به استفاده از آفت‌کش‌ها (مورد: کشاورزان شهرستان خرم‌آباد)

دوره 52، شماره 4، دی 1400، صفحه 679-693
زینب فراشی؛ مریم میردریکوند؛ کاروان شانازی؛ سعید غلامرضایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب