1.

ارائه روشی برای محاسبه صفر ارتفاعی در شبکه ارتفاعی بر مبنای مدل‌سازی محلی میدان گرانی با استفاده از تابع‌های پایة شعاعی، بررسی موردی: تعیین صفر ارتفاعی شبکه ترازیابی درجه یک ایران

دوره 40، شماره 1، بهار 1392، صفحه 69-81
عبدالرضا صفری؛ محمدعلی شریفی؛ اسماعیل فروغی؛ هادی امین

2.

ارزیابی تابع کووریانس بهبودیافته در مدل‌سازی ژئوئید محلی به‌روش کالوکیشن کمترین مربعات- منطقه مطالعاتی: استان تهران

دوره 46، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 517-535
صباح راموز؛ عبدالرضا صفری

3.

ارزیابی روش تعیین موقعیت مطلق دقیق با ترکیب‌های مختلف دو فرکانسه Galileo و BeiDou

دوره 47، شماره 1، بهار 1400، صفحه 27-40
کمال پروازی؛ سعید فرزانه؛ عبدالرضا صفری

4.

استفاده از روش نوین «بازیابی اکسترمم» جهت اصلاح داده‌های ماهواره‌های ارتفاع‌سنجی، منطقة مطالعاتی: خلیج فارس

دوره 41، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 257-271
مهدی خاکی؛ احسان فروتن؛ محمد علی شریفی؛ عبدالرضا صفری

5.

بررسی ‌تأثیر مدل‌های تصادفی مبتنی بر زاویه ارتفاعی ماهواره‌ها در روش تعیین موقعیت مطلق دقیق

دوره 46، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 205-223
سعید فرزانه؛ عبدالرضا صفری؛ کمال پروازی

6.

بهبود مدل‌سازی محلی میدان گرانی به‌روش تبدیل همجایی از راه چگالی پوسته، مدل‌های ژئوپتانسیل جهانی و تلفیق مشاهدات ژئودتیک منطقه تحقیقاتی: پارس ساحلی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 83-98
عبدالرضا صفری؛ صباح راموز؛ عباسعلی جمعه‌گی

7.

تعیین سرعت سینماتیک ماهواره‌های مدار پایین با استفاده از فیلتر کالمن تعمیم‌یافته؛ بررسی موردی: زوج ماهواره GRACE

دوره 40، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 67-82
عبدالرضا صفری؛ محمدعلی شریفی؛ سعید فرزانه

8.

روشی برای تعیین اختلاف صفر ارتفاعی نسبت به ژئوئید

دوره 31، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 1-12
علیرضا آزموده‌اردلان؛ عبدالرضا صفری

9.

مدل‌سازی تغییرات سطح لحظه‌ای آب دریای خزر با استفاده از مشاهدات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای

دوره 41، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 281-299
عبدالرضا صفری؛ سیمین کلانتریون؛ هادی امین

10.

مدل‌سازی محلی میدان گرانی زمین با استفاده از تابع‌های پایه شعاعی، بررسی موردی: مدل‌سازی میدان گرانی در سواحل خلیج فارس

دوره 39، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 33-48
عبدالرضا صفری؛ محمدعلی شریفی؛ اسماعیل فروغی

11.

مقایسه مدل‌های ژئوپتانسیل جدید در منطقه جغرافیایی ایران از راه تابعک‌های متفاوت میدان گرانی

دوره 32، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 107-116
علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ یحیی جمورContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.