1.

تأثیر گفتمان‎های هویتی روسیه بر نقش‌یابی اوراسیایی ایران

دوره 12، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 95-113
بهاره سازمند؛ حسین صوراناری

2.

تهدید روسیه و تأثیر آن بر سیاست‌های امنیتی گرجستان

دوره 11، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 141-155
بهاره سازمند؛ عارف بیژن؛ مرتضی تقی پور

3.

جایگاه منابع انرژی دریای خزر در راهبرد آسیای مرکزی و قفقازی اتحادیۀ اروپا

دوره 8، شماره 2، مهر 1394، صفحه 273-287
بهاره سازمند؛ سعیده شمس

4.

گسترش و اتصال زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی اتحادیۀ اروپا به حوزۀ خزر و دریای سیاه: ابعاد، فرصت‌ها و تهدیدها

دوره 10، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 85-100
بهاره سازمند؛ پیمان کاویانی فر

5.

واکاوی تطبیقی جایگاه چین در رویکرد نگاه به شرق در سیاست خارجی احمدی نژاد و روحانی

دوره 15، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 127-155
بهاره سازمند؛ مریم گودرزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب