1.

بررسی آلودگی ارقام مختلف نیشکر به ویروس موزاییک نیشکر (SCMV) در استان خوزستان

دوره 50، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 41-48
زینب سنجابی فرد؛ حمید رجبی معماری؛ مهدی مهرابی کوشکی

2.

بررسی بیمارگری دو سویه از قارچ Beauveria bassiana (Bals.) Vuill روی لارو برگخوار چمن Spodoptera cilium Guenee در شرایط آزمایشگاه و مزرعه‌

دوره 52، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 15-24
مرضیه حاتمی؛ علی اصغر سراج؛ مهدی مهرابی کوشکی؛ معصومه ضیایی

3.

مقایسه ناحیه‏ های ژنی ITS، D1/D2 LSU rDNA، بتاتوبولین و RNA پلی‌مراز II در جداسازی گونه‌های Allophoma ،Didymella و Neodidymelliopsis از خانواده Didymellaceae

دوره 49، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 309-320
مهدی مهرابی کوشکی؛ رضا فرخی نژاد

4.

مقایسۀ نواحی ژنی ITS-rDNA و tef1α در بررسی ارتباط تبارزایی بعضی گونه‏های Trichoderma

دوره 47، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 61-70
مهدی مهرابی کوشکی؛ مریم باورساد؛ رضا فرخی نژاد؛ مهدی جمشیدی؛ اشکان علی محمدی

5.

نسب‏شناسی ژنی برای قطعه ‏توالی‏های افتراقی بیان‌شده Trichoderma harzianum در طول کلونیزه‌شدن اسپرموسفر و سطح ریشة گوجه‏ فرنگی

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 171-184
مهدی مهرابی کوشکی؛ حمید روحانی؛ عصمت مهدیخانی مقدم


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.