1.

بررسی آلودگی ارقام مختلف نیشکر به ویروس موزاییک نیشکر (SCMV) در استان خوزستان

دوره 50، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 41-48
زینب سنجابی فرد؛ حمید رجبی معماری؛ مهدی مهرابی کوشکی

2.

بررسی بیمارگری دو سویه از قارچ Beauveria bassiana (Bals.) Vuill روی لارو برگخوار چمن Spodoptera cilium Guenee در شرایط آزمایشگاه و مزرعه‌

دوره 52، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 15-24
مرضیه حاتمی؛ علی اصغر سراج؛ مهدی مهرابی کوشکی؛ معصومه ضیایی

3.

شناسایی قارچ‌هایی از تیره Didymellaceae همراه علائم مختلف بیماری در برخی گیاهان دارویی در استان خوزستان

دوره 53، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 163-176
فاطمه کشاورزی؛ رضا فرخی نژاد؛ مهدی مهرابی کوشکی

4.

مقایسه ناحیه‏ های ژنی ITS، D1/D2 LSU rDNA، بتاتوبولین و RNA پلی‌مراز II در جداسازی گونه‌های Allophoma ،Didymella و Neodidymelliopsis از خانواده Didymellaceae

دوره 49، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 309-320
مهدی مهرابی کوشکی؛ رضا فرخی نژاد

5.

مقایسۀ نواحی ژنی ITS-rDNA و tef1α در بررسی ارتباط تبارزایی بعضی گونه‏های Trichoderma

دوره 47، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 61-70
مهدی مهرابی کوشکی؛ مریم باورساد؛ رضا فرخی نژاد؛ مهدی جمشیدی؛ اشکان علی محمدی

6.

نسب‏شناسی ژنی برای قطعه ‏توالی‏های افتراقی بیان‌شده Trichoderma harzianum در طول کلونیزه‌شدن اسپرموسفر و سطح ریشة گوجه‏ فرنگی

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 171-184
مهدی مهرابی کوشکی؛ حمید روحانی؛ عصمت مهدیخانی مقدم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب