1.

ارزش اثباتی اسناد راجع به ملک در جریان ثبتی

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 359-377
علی کریمی؛ عباس کریمی

2.

تأثیر سن بر شهادت؛ از دید روان‌شناسی و حقوق

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 87-104
عباس کریمی؛ امیر عباس بزرگمهر

3.

دادرسی مدنی الکترونیکی: فرایند اجرایی و رویۀ عملی

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 209-224
محمد آقایاری؛ عباس کریمی؛ مصطفی السان

4.

شروط تحمیلی در قراردادهای حمل‌ونقل هوایی

دوره 48، شماره 4، دی 1397، صفحه 723-742
عباس کریمی؛ خشایار اسفندیاری فر

5.

شروط تحمیلی مخفی در حقوق مصرف ایران و آخرین تحولات ‏قانونگذاری در حقوق فرانسه؛ مصادیق و حکم

دوره 53، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 323-347
عباس کریمی؛ علی کاظمی

6.

ناسازگاری مفهوم تعادل قراردادی با نظریۀ سنتی یا لیبرال قراردادها

دوره 51، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 97-112
عباس کریمی؛ سلمان علی پور قوشچی

7.

نگرشی انتقادی و تحلیلی بر تبصرة 2 مادة 14 قانون آیین دادرسی ‏کیفری 1392 (جمع دیه و خسارت)‏

دوره 52، شماره 2، تیر 1401، صفحه 367-387
عباس کریمی؛ حسن بادینی؛ محمدهادی ‏ جواهرکلام‏


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب