1.

ارزیابی اثربخشی روش آموزش کارآفرینی "سخنران میهمان" (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 389-406
زهرا آراستی؛ هومان حیدری؛ محمدحسن مبارکی

2.

آموزش کارآفرینی در مقطع ابتدایی با هدف تقویت نگرش کارآفرینانه

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 555-574
ندا بهمنی؛ زهرا آراستی؛ سید رسول حسینی

3.

بررسی سیاست¬های تنظیمی توسعه کارآفرینی اجتماعی با رویکرد تطبیقی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 195-214
زهرا آراستی؛ ‌هادی زارعی؛ فاطمه دیده¬ور

4.

برنامه‌ریزی راهبردی در کارآفرینی مذهبی (مطالعه موردی: نهاد پدران آسمانی)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 129-148
زهرا آراستی؛ فاطمه‌السادات غفوریان؛ محمد کاویانی

5.

تأثیر آموزش کارآفرینی از طریق روش داستان سرایی بر نگرش کارآفرینانه دانش آموزان مقطع ابتدایی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 593-612
زهرا آراستی؛ سمیرا قدوسی؛ افسانه باقری

6.

تبیین نقش مؤلفه‌های فردی، محیطی و سیستمی در موفقیت آموزش الکترونیکی کارآفرینی دانشگاه تهران

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 61-79
زهرا آراستی؛ افروز سفیدگر؛ رضا زعفریان

7.

چگونگی تغییر نقش شبکه‌های اجتماعی زنان کارآفرین از مرحلة نوپایی به تثبیت: مورد بررسی بخش صادرات

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-19
زهرا آراستی؛ الناز طرزمنی

8.

شناسایی ابعاد شکل‌گیری قصد کارآفرینانه در افراد فقیر بر مبنای رویکرد قابلیت‌ها

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 361-380
مسعود مرادی؛ نرگس ایمانی پور؛ زهرا آراستی؛ رضا محمدکاظمی

9.

شناسایی شایستگی‌های کارآفرینانه با تأکید بر معلولان جسمی- حرکتی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 473-492
افسانه باقری؛ فاطمه تقوی مریم آبادی؛ زهرا آراستی

10.

شناسایی نقش مرشد در راه اندازی کسب و کارهای جدید در شتابدهنده ها.

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 241-257
افسانه باقری؛ فاطمه پاک؛ زهرا آراستی

11.

مرور نگاشت نظامند بر تحقیقات اثرگذار در حوزه‌ی تشخیص فرصت کارآفرینانه و تحلیل رویکرد شناختی: از سال 1994-2018

دوره 14، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-19
وحیده بامشاد؛ کامبیز طالبی؛ حمیدرضا یزدانی؛ زهرا آراستی

12.

مقایسه سطح سرمایه اجتماعی زنان و مردان کارآفرین در حوزه های کاری زنان و مردان

دوره 7، شماره 1، بهار 1393، صفحه 17-35
زهرا آراستی؛ ژوان ناهید؛ آرین قلی پورContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.