1.

باز بودن در نوآوری فرایند: مرور سیستماتیک ادبیات و ارائه مسیرهای پژوهشی آتی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 158-139
سعید نیّری؛ سیدرضا حجازی؛ کمال سخدری

2.

تأثیر گرایش کارآفرینانه بر یادگیری راهبردی: تبیین نقش راهبرد اثرسازی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 301-320
سمیه تقوایی؛ سیدرضا حجازی

3.

تاثیر نوآوری باز بر نوآوری فرآیند در شرکتهای کوچک و متوسط صنایع غذایی ایران: اثرتعدیگرانه قابلیت یادگیری و قابلیت محافظت

دوره 14، شماره 3، آذر 1400، صفحه 541-560
سعید نیّری؛ سیدرضا حجازی؛ کمال سخدری

4.

تبیین رفتار کارآفرینانه در پرتو مفهوم شاکله‌ی دینی

دوره 5، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 67-86
سیدرضا حجازی

5.

تحلیل جایگاه مفهوم برکت در کسب‌وکار

دوره 11، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 121-139
مهدی علیزاده؛ سید رضا حجازی؛ رامین کاشف آذر

6.

سازماندهی کسب و کار جدید: چه فعالیت‎های پیش‎سازمان را ایجاد می‎کنند؟

دوره 12، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 101-120
کامبیز طالبی؛ سیدهادی فرحزادی؛ سیدرضا حجازی؛ سید مجتبی سجادی

7.

شناسایی عوامل تأثیرگذار در قصد کارآفرینانه اجتماعی در بستر اسلامی

دوره 11، شماره 3، مهر 1397، صفحه 581-600
مرتضی هندیجانی فرد؛ سیدرضا حجازی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب