1.

ارائۀ مدل غرور ملی با تأکید بر جایگاه ورزش

دوره 8، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 235-249
معصومه فدایی ده چشمه؛ حسین عیدی؛ همایون عباسی

2.

آسیب‌شناسی راهبردی ادارۀ کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در حوزۀ ورزش براساس مدل SWOT

دوره 8، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 891-905
همایون عباسی؛ سعید خانمرادی؛ حسین عیدی

3.

بررسی زیرساخت های شهر تهران برای میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی مردان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 137-150
بهرام یوسفی؛ حسین عیدی؛ محمد کوشا

4.

بررسی عوامل اثرگذار بر ایجاد روحیۀ پژوهش در دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 85-98
قاسم مهرابی؛ حسین عیدی؛ فایزه یزدانی

5.

برندسازی فوتبال بانوان در سطح آسیا و ارائه الگو

دوره 14، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 282-265
راضیه گیوی؛ حسین عیدی

6.

تحلیل الگوهای اثربخشی در فدراسیون‌های ورزشی براساس رویکرد ارزش‌های رقابتی

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 361-380
حسین عیدی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ بهرام یوسفی؛ بهمن عسگری

7.

ساخت و اعتباریابی ابزار حمایت از ورزشکاران نخبه زن در ورزش قهرمانی

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 271-257
الهام آرین؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی

8.

شناسایی و اولویت‌بندی موانع پاسخگویی در ‌‌‌سازمان‌های ورزشی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 141-160
امیر الفتی؛ بهرام یوسفی؛ شهاب بهرامی؛ حسین عیدی

9.

شناسایی و تحلیل چالش‌های استارتاپ‌ها در حوزه کسب و کارهای ورزشی با رویکرد تحلیل مضمون

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 181-168
مهدیس پرواز؛ حسین عیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب