1.

ارتقاء تعامل کودک با مکان در فضای باز مجتمع‌های مسکونی* موردپژوهی سه گونۀ فضای باز مسکونی در شهر تبریز

دوره 18، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 69-82
مینو قره بگلو؛ علیرضا عینی فر؛ عباسعلی ایزدی

2.

بازشناسی سازمان فضایی مسکن متداول تهران

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 45-56
آزاده مهاجرمیلانی؛ علیرضا عینی فر

3.

تحلیل اجتماع پذیری محیط کالبدی متأثر از ادراک طبیعت در محیط انسان ساخت

دوره 3، شماره 45، بهار 1390، صفحه 27-38
گلرخ دانشگر مقدم؛ سیدحسین بحرینی؛ علیرضا عینی فر

4.

تحلیل رابطه بین کیفیت فضای میانی و کیفیت های انسانی- محیطی مورد پژوهی مجتمع های مسکونی شهر شیراز

دوره 21، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 69-80
مژگان ساسانی؛ علیرضا عینی فر؛ حسین ذبیحی

5.

تحلیل رابطۀ "شیوۀ بازنمایی" و "مکان نمایش" در هنرهای جدید*

دوره 18، شماره 1، بهار 1392، صفحه 5-14
علیرضا عینی فر؛ سوده کی پور

6.

توسعه چارچوب مفهومی ارزش در بازطراحی معماری داخلی استفاده مجدد بناهای واجد ارزش نمونه‌موردی: زندان قصر به عنوان باغ موزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398
سیداحسان مسعود؛ پرستو عشرتی؛ محسن فیضی؛ علیرضا عینی فر

7.

رویکردی کل‌نگر به "نسبت فرهنگ و طبیعت" در "منظر فرهنگی" موردپژوهی بم

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 81-92
علیرضا عینی فر؛ پرستو عشرتی

8.

مفاهیم طراحی در زمینه ی بیگانه تحلیل منطقه گرایی در آثار معماران غیر بومی در کشورهای مسلمان حوزه ی خلیج فارس

دوره 1، شماره 38، تابستان 1388، صفحه 49-108
حمیدرضا شایان؛ علیرضا عینی فر؛ داراب دیبا

9.

مفهوم قلمرو در مجموعههای مسکونی مطالعة مقایسه‌ای دو مجموعۀ مسکونی در سطح و در ارتفاع در تهران

دوره 3، شماره 47، پاییز 1390، صفحه 17-28
علیرضا عینی فر؛ آزاده آقالطیفی

10.

نگرشی به ارزش های قومی در معماری خانه های قلعه ای پشتون های افغانستان

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 51-62
صدرالدین تاجیک؛ عیسی حجت؛ علیرضا عینی فر


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.