1.

ارائه مدلی استوار برای قیمت‌گذاری پویا و مقایسه آن با قیمت‌گذاری ایستا در زنجیره‌های تأمین چندسطحی با رویکرد تئوری بازی‌ها

دوره 15، شماره 4، 1402، صفحه 534-565
سارا مهرجو؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ جلیل حیدری دهوئی؛ سید حسین رضوی حاجی آقا؛ مهناز حسین زاده

2.

بررسی بنیان‌های روش‌شناختی تحقیق در عملیات در قالب ساختار قیاس‌های حملی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 575-600
مهناز حسین زاده؛ محمدرضا مهرگان؛ مجتبی امیری

3.

توسعه تئوری چشم‌انداز با نقاط مرجع چندگانه در تصمیم‌گیری

دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 580-605
زهرا نعمتی؛ محمد رضا مهرگان؛ مهناز حسین زاده

4.

توسعه مدل مطلوبیت جمع‌پذیر (UTA) تصادفی با توجه به امکان وابستگی میان معیار‎ها

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 503-524
مهناز حسین زاده؛ محمد رضا مهرگان؛ لیلی آقایی میبدی؛ عزت الله عباسیان

5.

شناسایی موانع و راهکارهای بهبود سیستم کارآفرینی زنان با استفاده از رویکردهای تحقیق در عملیات سخت و نرم

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 609-632
مهناز حسین زاده؛ عالیه کاظمی

6.

مدلی برای حل مسائل برنامه ریزی چندهدفه، مبتنی بر تئوری امکان با متغیرهای تصمیم فازی

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 709-724
مهناز حسین زاده؛ محمدباقر منهاج؛ عالیه کاظمی

7.

مدیریت پیچیدگی فقر مبتنی بر توسعۀ پایدار مناطق نفت‏خیز محروم ایلام: کاربردی از روش‌شناسی پویایی سیستم (SD)

دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 299-234
مرضیه صمدی فروشانی؛ مهناز حسین زاده؛ طیبه خدامرادی؛ محمدجواد کیهان پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب