1.

بررسی پدیده پراکنده‌رویی و علل آن در شهر زنجان

دوره 1، شماره 38، تیر 1388، صفحه 115-123
اسفندیار زبردست؛ سارا حبیبی

2.

تبیین تاثیر فرم شهری بر تاب آوری در برابر سوانح، محدوده مورد مطالعه: کلانشهر تهران

دوره 26، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 15-25
الناز باقرنژاد؛ اسفندیار زبردست؛ محمد مهدی عزیزی

3.

تبیین عوامل مؤثر بر شکل‌گیری امنیت سکونت در سکونتگاه‌های خودرو؛ مطالعه موردی: منطقه کلانشهری تهران

دوره 25، شماره 3، آذر 1399، صفحه 8-18
اسفندیار زبردست؛ محمد مهدی عزیزی؛ بهمن احمدی

4.

تحلیل رابطه کاربری زمین و رفتار سفر در سطح محلات شهرتهران ؛ نمونه مورد مطالعه محله منیریه، کوی بیمه و کوی گلستان

دوره 23، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 95-106
الناز باقرنژاد؛ اسفندیار زبردست

5.

تحلیل عوامل موثر بر الگوی رشد کالبدی شهرهای بزرگ ایران نمونه مطالعه: الگوی رشد کالبدی شهر رشت

دوره 17، شماره 3، مهر 1391، صفحه 49-60
حمید ماجدی؛ اسفندیار زبردست؛ بهاره مجربی کرمانی

6.

فرصت‌ها و چالش‌های حکمروایی کلانشهری خوب در عصر جهانی شدن؛ مطالعه موردی تهران

دوره 17، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 5-16
میثم بصیرت؛ محمدمهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست؛ عباس احمدآخوندی

7.

کاربرد تکنیک تاپسیس در رتبه‌بندی پروژه‌های طراحی شهری تهران با رویکرد سنجش تحقق‌پذیری

دوره 18، شماره 4، دی 1392، صفحه 69-78
آرش ثقفی اصل؛ اسفندیار زبردست؛ حمید ماجدی

8.

کاربرد روش تحلیل عاملی اکتشافی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

دوره 22، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 5-18
اسفندیار زبردست

9.

کاربرد روش تحلیل عاملی در شناسایی بافت‌های فرسوده شهری

دوره 18، شماره 2، تیر 1392، صفحه 27-42
اسفندیار زبردست؛ احمد خلیـلی؛ مصطفی دهقانی

10.

کاربرد فرآیند تحلیل شبکه‏ای (ANP) در برنامه‏ریزی شهری و منطقه‏ای

دوره 2، شماره 41، فروردین 1389، صفحه 79-90
اسفندیار زبردست

11.

کاربرد مدل F’ANP در شهرسازی

دوره 19، شماره 2، تیر 1393، صفحه 23-38
اسفندیار زبردست

12.

کاربست مدل های فضایی به منظور پیش بینی رشد شهر ساری

دوره 24، شماره 4، دی 1398، صفحه 61-70
محمدرضا رستمی؛ اسفندیار زبردست

13.

گونه شناسی مناطق شهر- بنیاد در مطالعات شهری و منطقه ای: با نظری بر واکاوی مفهوم مجموعه شهری در ایران

دوره 2، شماره 43، مهر 1389، صفحه 17-30
ایرج اسدی؛ اسفندیار زبردستسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب