1.

تأثیر تخصص و تنوع فعالیت‌های اقتصادی شهری بر بهره‌وری نیروی کار در استان‌های ایران (95-1379)

دوره 53، شماره 3، مهر 1397، صفحه 647-470
شکوفه فرهمند؛ نعمت االه اکبری؛ محبوبه رامش خوار

2.

تأثیر تنوع و تخصص اقتصادی بر رشد اشتغال استانی در ایران

دوره 47، شماره 3، دی 1391، صفحه 45-63
شکوفه فرهمند؛ مینا ابوطالبی

3.

تأثیر نخست شهری بر رشد اقتصادی کشور

دوره 44، شماره 2، بهمن 1388
شکوفه فرهمند؛ سید کمیل طیبی؛ نعمت اله اکبری

4.

تحلیل فضایی اثر سرریز نوآوری و تحقیق و توسعه بر رشد منطقه ای در ایران

دوره 55، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 761-780
مریم امینی؛ شکوفه فرهمند

5.

تحلیل فضایی تأثیر توزیع اندازه‌ی شهرها بر رشد اقتصادی در ایران (90-1385)

دوره 52، شماره 3، مهر 1396، صفحه 687-710
شکوفه فرهمند؛ نرگس فرج قاسمیان

6.

تحلیل فضایی تاثیر عوامل اقتصادی-اجتماعی بر وقوع جرائم در استان های ایران با تاکید بر مهاجرت (90- 1385)

دوره 52، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 117-138
شکوفه فرهمند؛ بابک صفاری؛ وجیهه موسوی

7.

تحلیل فضایی توسعة شهری در ایران (رشد اندازة شهرها)

دوره 43، شماره 1، شهریور 1387
شکوفه فرهمند؛ علی عسگری؛ مرتضی سامتی

8.

تخصص شهرها در بخش‌های اقتصادی و تأثیر آن بر رشد شهری در ایران

دوره 47، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 117-136
شکوفه فرهمند

9.

شبیه‌سازی بازار اجاره مسکن با استفاده از مدل‎سازی عامل‌محور (مطالعه موردی: منطقه شش شهر اصفهان)

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 135-165
ایمان کی فرخی؛ نعمت الله اکبری؛ شکوفه فرهمند؛ علی عسگری

10.

مطالعۀ ناهمسانی در وابستگی فضایی تغییرات قیمت مسکن در نواحی 22گانۀ شهر تهران

دوره 56، شماره 3، دی 1400، صفحه 471-505
بهرام حکمت؛ شکوفه فرهمند؛ نعمت الله اکبری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.