1.

بررسی تغییر اقلیم حوضۀ گاوخونی در فاز پایانی کواترنر

دوره 48، شماره 2، تیر 1395، صفحه 213-229
طیبه کیانی؛ محمدحسین رامشت؛ امجد ملکی؛ فریده صفاکیش

2.

بررسی و آنالیز هم‏ استنادی رابطه انسان و محیط در حوزه ژئومورفولوژی از 1970 تا 2018

دوره 51، شماره 4، دی 1398، صفحه 733-760
محمد راهدان مفرد؛ محمدحسین رامشت؛ امیر صفاری

3.

تحلیل مقایسه عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی ومدل‌های رگرسیونی پیش‌بینی رسوب معلق مطالعه موردی: حوضه آبخیز اسکندری واقع در حوضه آبریز زاینده رود

دوره 42، شماره 71، آذر 1389
عباسعلی ولی؛ مسعود معیری؛ محمد حسین رامشت؛ ناصر موحدی نیا

4.

تکتونیک جنبا، انسان، مدنیّت

دوره 44، شماره 3، آذر 1391، صفحه 17-38
قاسم خسروی؛ محمدحسین رامشت؛ محمد رضا ثروتی؛ اریک فورس

5.

دماوند، آنتی ‏سیکلون ارضی حوضۀ هراز

دوره 52، شماره 2، تیر 1399، صفحه 193-216
طیبه احمدی؛ محمدحسین رامشت؛ باربارا اسپون هولز؛ امیر صفاری؛ مجتبی یمانی؛ ابوطالب محمدی

6.

دوالیتی در ژئومورفولوژی

دوره 44، شماره 3، آذر 1391، صفحه 63-72
محسن پورخسروانی؛ محمدحسین رامشت؛ سید علی المدرسی

7.

زمان در سیستم‌های ژئومرفیک

دوره 48، شماره 4، دی 1395، صفحه 557-567
محمد حسین رامشت؛ مژگان انتظاری؛ سوسن دلسوز

8.

سهم مدیریت وارونگی اقلیمی در کنترل آستانۀ شاخص کیفیت هوای شهری (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان)

دوره 50، شماره 2، تیر 1397، صفحه 255-270
محمدرضا محبوب‌فر؛ محمدحسین رامشت؛ حجت‌الله یزدان‌پناه؛ مهری اذانی

9.

سیر تحولات نظریۀ سوبسیدانس از داروین تا دورن‎کامپ

دوره 45، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 15-28
علیرضا شهبازی؛ محمّد حسین رامشت

10.

نسبی‌گرایی در ژئومورفولوژی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-20
محمد حسین رامشت؛ امیر صفاری؛ امیر کرم؛ عبرت محمدیان

11.

نگاره‌های ساحلی و قواعد ژئومورفیک سکونتگاهی (مطالعۀ موردی: ساحل شمالی خلیج فارس)

دوره 50، شماره 3، مهر 1397، صفحه 407-423
فاطمه نعمت الهی؛ محمدحسین رامشت؛ سیدعلی المدرسیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب