1.

بررسی عملکرد ، اجزاء عملکرد و همبستگی بین آنها در هیبرید های خارجی و داخلی ذرت

1-37، شماره 2، فروردین 1385
افشار استخر؛ رجب چوکان

2.

بررسی کنترل ژنتیکی مقاومت به پوسیدگی فوزاریومی بلال ذرت

دوره 35، شماره 1، فروردین 1383
رجب چوکان؛ مجید زمانی

3.

بررسی نحوه توارث عملکرد دانه و اجزاء آن در ذرت به روش تجزیه میانگین نسل‌ها

1-37، شماره 3، فروردین 1385
سیدمحمدعلی مفیدیان؛ رجب چوکان؛ محمدرضا قنادها؛ محمود خدامباشی امامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب