1.

اثر شرایط عملیاتی(اسیدیته آزاد،اسیدیته کل،زمان،دما،غلظت شتابدهنده و غلظت ماده فعال کننده سطح)بر مقاومت در برابر خوردگی پوشش فسفاته روی تری کاتیونیک

دوره 38، شماره 5، زمستان 1383
محمدعلی موسویان؛ امیرحسام رضائی؛ علیرضا طالبی زاده رفسنجانی

2.

اثر شرایط عملیاتی ( دو رهمزن،دبی حجمی فاز سبک،دبی حجمی فاز سنگین و ماندگی) بر روی راندمان و ضرایب کلی حجمی انتقال جرم در استخراج کننده میکسر- ستلر

دوره 34، شماره 4، زمستان 1379
حسین بهمنیار؛ محمدعلی موسویان؛ محمد قنادی مراغه؛ حسین ابوالقاسمی؛ محمدعلی سائلی

3.

بررسی پارامترهای مؤثر در جذب اسید لاکتیک توسط رزین امبرلایت IRA-400

دوره 41، شماره 4، تابستان 1386
سهرابعلی قربانیان؛ حسین ابوالقاسمی؛ محمدعلی موسویان؛ سعید رضا رادپور

4.

بررسی تجربی اثر اندازه قطر، ارتفاع سقوط ونوسان های عمودی – افقی قطره بر روی پدیده پیوند قطره با فصل مشترک فاز همگون

دوره 34، شماره 4، زمستان 1379
محمدعلی موسویان؛ حسین بهمنیار؛ پریسا خدیوپارسی

5.

تأثیر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند رنگ آمیزی بروش الکترودیپوزیشن کاتدی

دوره 38، شماره 5، زمستان 1383
محمدعلی موسویان؛ محمدرضا گودرزی؛ جواد ایوانی

6.

تعیین سینتیک پلیمریزاسیون پلی یورتان و بررسی اثر نسبت اکی والان واکنشگرها و فیلر

دوره 34، شماره 2، تابستان 1379
محمدعلی موسویان؛ مرتضی احمدی لاشکی

7.

مقایسه ماندگی موضعی فاز پراکنده در ستونهای پاشنده وrdc

دوره 35، شماره 3، پاییز 1380
حسین بهمنیار؛ محمدعلی موسویان؛ علی حقیقی اصل


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.