1.

آنالیز ادراری و بررسی فعالیت آنزیمهای ادراری در شترهای یک کوهانه ایرانی

دوره 60، شماره 3، پاییز 1384
دکتر سعید نظیفی؛ دکتر مهدی صائب؛ دکتر لیلا دادور

2.

بررسی آثار هماتولوژیکی و بیوشیمیایی داروی متن آمین در مالکیان گوشتی

دوره 56، شماره 2، تابستان 1380
دکتر کرامت اساسی؛ دکتر سعید نظیفی

3.

بررسی اثر آب و هوای بسیار گرم و سرد بر روی پارامترهای هماتولوژیک خون شترهای یک کوهانه و ارتباط آن با فعالیت غده تیروئید

دوره 53، 3,4، زمستان 1377
دکتر سعید نظیفی؛ دکتر ملیحه عباسعلی پورکبیر

4.

بررسی اثر استرس حمل و نقل بر تابلوی خونی گوساله

دوره 57، شماره 2، تابستان 1381
دکتر سعید نظیفی؛ دکتر علی رضا خانی؛ دکتر غلامرضا محمدی؛ دکتر علی اوجاقی

5.

بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون بلدرچین برحسب سن و جنس

دوره 55، شماره 2، تابستان 1379
دکتر سعید نظیفی؛ دکتر پروانه خضرایی نیا؛ دکتر حمیدرضا قیصری

6.

بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور نقره ای در مسمومیت باتری کلروفن

دوره 55، شماره 2، تابستان 1379
دکتر سعید نظیفی؛ دکتر فرید فیروزبخش؛ دکتر محمد بلوکی

7.

بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون ماهی کپور نقره ای در مسمومیت باتری کلروفن

دوره 56، شماره 2، تابستان 1380
دکتر سعید نظیفی؛ دکتر فرید فیروزبخش؛ دکتر مینا قاضی زاده

8.

بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون و نسبت میلوئید به اریتروئید مغز استخوان گوسفند در مسمومیت تحت حاد با مس

دوره 55، شماره 3، پاییز 1379
دکتر خداداد مستغنی؛ دکتر سعید نظیفی؛ دکتر حسن ایثارگر

9.

بررسی تأثیر پودر پسته وحشی (بنه) بر چربی ها و لیپوپروتئین های سرم خون خرگوشهای ماده

دوره 60، شماره 4، زمستان 1384
دکتر مهدی صائب؛ دکتر سعید نظیفی؛ دکتر عبداله میرزایی؛ جعفر جلایی

10.

بررسی تاثیر دریافت نمونه یاخته شناسی از دهانه گردن رحم در گاوهای آبستن و غیرآبستن

دوره 57، شماره 3، پاییز 1381
دکتر محمد رحیم احمدی؛ دکتر سعید نظیفی؛ دکتر مجتبی کافی؛ دکتر سیروس سلمان نژاد

11.

بررسی تغییرات لیپیدها، لیپوپروتئینها و بتا - هیدروکسی بوتیرات سرم خون بز در اواخر دوران آبستنی، زمان زایمان و اوایل دوران شیردهی

دوره 58، شماره 3، پاییز 1382
دکتر سعید نظیفی؛ دکتر مهدی صائب؛ دکتر سکینه اسدزاده

12.

بررسی توزیع عنصر روی در بافتهای مختلف شتر یک کوهانه ایرانی

دوره 59، شماره 4، زمستان 1383
دکتر سعید نظیفی؛ دکتر مهدی صائب؛ دکتر مهشید ابراهیمی

13.

بررسی لیپیدها و لیپوپروتئینهای سرم خون گوسفندهای نژاد لری بختیاری و ارتباط آنها با فعالیت تیروئید

دوره 58، شماره 4، زمستان 1382
دکتر سعید نظیفی؛ دکتر ابراهیم روغنی؛ د کتر داود زمانی؛ دکتر مجید منور صادق

14.

بررسی مقایسه ای اثرات فلونیکسین مگلومین و کتوپروفن بر روی پارامترهای هماتولوژیک و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گاو

دوره 57، شماره 2، تابستان 1381
دکتر سعید نظیفی؛ دکتر علی رضا خانی؛ دکتر فاطمه قنبری مهارلو

15.

بررسی مقایسه ای تغییرات یاخته ای ترشحات گردن و مخاط رحم گاو در دو روش سو?ب و آسپیراسیون

دوره 59، شماره 4، زمستان 1383
دکتر محمد رحیم احمدی؛ دکتر سعید نظیفی؛ دکتر عزیزاله خداکرم تفتی؛ دکتر بیتا صفایی فراهانی

16.

گزارش یک مورد لنفوم چندکانونی (مولتی سنتریک) درسگ

دوره 61، شماره 2، تابستان 1385
دکتر علی اصغر سرچاهی؛ دکتر سعید نظیفی؛ دکترحسین نورانی

17.

مطالعه اثر عصاره های برگ درخت گردو روی برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون موشهای صحرایی دیابتی

دوره 56، شماره 3، پاییز 1380
صحرایی دیابتی؛ دکتر غلامعلی جلودار؛ دکتر سعید نظیفی

18.

مطالعه آلودگی به اجیپتینلا پولوروم در طیور بومی (گالوس گالوس دامستیکوس) شهرستان آمل و حومه

دوره 60، شماره 4، زمستان 1384
دکتر سیدمصطفی رضوی؛ دکتر سعید نظیفی؛ محمد محسن رفیعی سمیرا قادری

19.

مطالعه کم خونی سگ در آلودگی تجربی با تریپانوزوما اوانسی

دوره 61، شماره 2، تابستان 1385
دکترسید مصطفی رضوی؛ دکتر سعید نظیفی؛ دکتر رضا شهریاری؛ دکتر آزاده ابراهیمیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.