1.

اثر افزایش اسید آسکوربیک در رژیم غذایی کرم ابریشم (Bombyx mori L.)

دوره 36، شماره 4، تیر 1384
کیوان اعتباری؛ رحیم عبادی

2.

بررسی تغییرات جمعیت تریپس پیاز (Thrips tabaci Lind.) و تأثیر آن روی غده‌دهی و عملکرد ارقام انتخابی پیاز در اصفهان

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384
مریم کلافچی؛ مصطفی مبلی؛ رحیم عبادی؛ عبدالمجید رضائی

3.

تأثیر عمل گرده افشانی زنبور عسل (Apis mellifera L.) و زمان کاشت روی میزان تولید وکیفیت بذر سه واریته پیاز(Allium cepa L.) در اصفهان.

1و2، شماره 0، اردیبهشت 1369
محمود اثنی عشری؛ رحیم عبادی

4.

تاثیر شرایط فصلی روی بعضی از صفات مرفولوژیک زنبور عسل نژاد ایرانی

دوره 1، شماره 0، خرداد 1376
غلامحسین طهماسبی؛ رحیم عبادی؛ مرتضی اسماعیلی؛ سعید فرجی

5.

تعیین جذابیت گونه های مختلف گیاهی برای زنبورعسل در مناطق خوانسار و فریدن اصفهان

دوره 36، شماره 3، خرداد 1384
احمد رضا فقیه؛ رحیم عبادی؛ حسن نظریان؛ مصطفی نوروزی

6.

گونه های پسیل گون گزی پراکنش و تراکم نسبی آنها در استان اصفهان

دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1381
احمدرضا سیف الهی؛ رحیم عبادی

7.

مطالعه امکان پرورش انبوه وانبارداری تخم های سن شکارگرآندرالوس Andrallus spinidens (F.) (Hem.:Pentatomidae) درشرایط آزمایشگاه

دوره 34، شماره 1، فروردین 1382
رحیم عبادی؛ مجید غنی نیا

8.

مطالعه گرده شناختی گیاهان گلدار مورد استفاده زنبورعسل در مناطق خوانسار و فریدن استان اصفهان

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383
احمدرضا فقیه؛ رحیم عبادی؛ حسن نظریان

9.

مقایسه عملکرد پنج نژاد و هیبرید خارجی زنبورعسل با نژاد بومی ایران درمنطقه اصفهان

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1367
رحیم عبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب