1.

اثر سطوح مختلف زئولیت همراه با اوره روی توان تولیدی بره‌های پرواری نر و ماده ورامینی

دوره 36، شماره 5، تابستان 1384
ناصر صالحی؛ علی نیکخواه؛ رضا اسدی مقدم؛ سیدرضا میرایی آشتیانی

2.

اثر سه جیره غذایی انرژی مختلف روی توان پرواری بره های گروه ژنتیکی آتابای وزل

دوره 2، شماره 0، بهار 1372
علی نیکخواه؛ رضا اسدی مقدم؛ آشور محمدقره باش

3.

استفاده از تفاله خشک ملاس دار چغندر قند در جیره ‘بره های پرواری

3و4، شماره 0، بهار 1366
رضا اسدی مقدم؛ علی نیکخواه

4.

بررسی آثار آبستنی،شیردهی،سن و جنس بر کمیت و کیفیت پشم گوسفندان ورامینی

دوره 31، شماره 3، بهار 1379
احمد زارع شحنه؛ حسن محمدی عمارت؛ ناصر کاشانیان؛ رضا اسدی مقدم

5.

بررسی خصوصیات کمی وکیفی الیاف بز مرغز و اثر برخی عوامل بر آنها

دوره 1، شماره 0، بهار 1376
رضا اسدی مقدم؛ جعفر زاخری؛ ناصرکاشیان؛ سراین رزاق زاده

6.

بررسی مقایسه ای ظرفیت تولید مثل چهار نژاد گوسفند بومی ایران 1- رشد‘ قدرت پرواز وخصوصیات لاشه

1و2و3و4، شماره 0، بهار 1361
رضا اسدی مقدم؛ اصغر حسنین

7.

بررسی مقایسه ای ظرفیت تولید و تولید مثل چهار نژاد گوسفند بومی ایران 2- تولید پشم وخصوصیات آن

1و2و3و4، شماره 0، بهار 1364
رضا اسدی مقدم؛ اصغر حسنین

8.

مطالعه اثر کاربرد کلینوپتیلولیت روی توان تولیدی بره های نر پرواری نژاد ورامینی

دوره 33، شماره 3، بهار 1381
علی نیکخواه؛ علی بابا پور؛ محمد مرادی شهر بابک؛ رضا اسدی مقدم

9.

مطالعه ظرفیت پروار چهار گروه ژنتیکی گوساله های بومی ایران

3و4، شماره 0، بهار 1371
رضا اسدی مقدم؛ علی نیکخواه؛ اصغرحسنین

10.

مقایسه قدرت پرواز‘ قطعات لاشه و پشم بره های کردی و آمیخته کردی * مرینو

1و2و3و4، شماره 0، بهار 1364
رضا اسدی مقدم؛ علی نیکخواه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.