دوره و شماره: دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-257  XML

1

صفحات آغازین

صفحه 1-7

2

سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص تروریسم علیه آب

صفحه 1-16
محمد اسدی جونوشی؛ اکبر وروائی

3

دادرسی کیفری در تعدد معنوی؛ قواعد، ابهامات، راه‌حل‌ها

صفحه 17-40
غلامحسین الهام؛ هادی کربلایی حاجی اوغلی

4

بزهکاری و بزه‌دیدگی بومی‌های اینترنت؛از علتشناسی تا پاسخدهی در پارادایم ترمیمی

صفحه 41-63
محمدعلی حاجی ده آبادی؛ احسان سلیمی

5

سیاست جنایی قضایی در خصوص مال مسروق

صفحه 65-86
سید محمد حسینی؛ محمداحسان ابراهیمی

6

بزه دیدگی کارکنان نظام عدالت کیفری (مطالعه موردی کارکنان شورای حل اختلاف بروجرد)

صفحه 87-109
جواد ریاحی؛ اسماعیل شریفی؛ سعیده تاج امیر قاسمی

7

جبران خسارت تخریب میراث فرهنگی در دیوان کیفری بین‌المللی با نگاهی به پروندۀ المهدی

صفحه 111-132
سید مهدی سیدزاده ثانی؛ زهرا فرهادی آلاشتی

8

ارزیابی اثربخشی سیاستهای پلیسی کنترل بازارهای خریدوفروش مواد مخدر

صفحه 133-161
آزاده صادقی

9

حقوق کیفری در پرتو نظریۀ سیاسی دولت مشروطه

صفحه 163-184
فیروز محمودی جانکی؛ فائزه منطقی

10

نقش رهبران سیاسی اجتماعی در تعدیل سطح کیفرگرایی عمومی؛ مطالعۀ موردی کیفر مرگ

صفحه 185-207
سید منصور میرسعیدی؛ حسین محمد کوره پز

11

موانع دسترسی زنان متهم به جرائم جنسی به عدالت در پرتو نظریة «مدونا-حور»

صفحه 209-221
حسین ناظریان؛ محمد فرجیها؛ محمدجعفر حبیب زاده

12

نگرشی توصیفی و هنجاری بر نقش هزینه‌های جرم در کیفرگذاری تعزیری

صفحه 223-238
المیرا نوری زینال

13

چالش های مترتّب بر حقّهای بزه دیده در دیوان جنایی بین المللی

صفحه 239-257
ندا نیازمند؛ مهرداد رایجیان اصلی؛ محمدمهدی ساقیان

14

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-14


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.