1.

صفحات آغازین

صفحه 1-2

2.

ارایه مدل رفتار انتخابی مصرف‌کنندگان لوازم آرایشی لوکس: تحلیلی بر رفتار زنان ایرانی

صفحه 1-25
امیر خانلری؛ مسعود کیماسی؛ محمدصالح ترکستانی؛ ایمان یعقوبیان

3.

رابطه بین دین‌داری و رفتار پرخطر در زندگی مجردی؛ مطالعه پیمایشی زنان شهر یزد 1397

صفحه 27-42
احمد کلاته ساداتی؛ حمید حجازی؛ الهام مرادی نژاد

4.

برساخت معنایی تأخیر سن ازدواج بر اساس نظریه زمینه‌ای (مطالعه موردی دانشجویان دختر شهر مشهد)

صفحه 43-69
شهلا باقری؛ جواد مداحی؛ طاهره لطفی خاچکی

5.

ارائه مدل رفتار منحرفانه جنسی نوجوانان دختر: تاملی بر رویکرد زمینه‌ای

صفحه 71-95
نفیسه فقیهی مقدس؛ فهیمه مومنی راد؛ سعید شریفی

6.

چالش ‏های ازدواج مجدد زنان با حضور فرزند: پژوهشی کیفی

صفحه 97-119
رزگار محمدی؛ زهرا محمدی

7.

تجارب مادران شاغل از سیاست‌های مراقبت از کودک در ایران: مطالعة پدیدارشناختی

صفحه 121-145
راحله کاردوانی

8.

طراحی و تبیین مدل پارادایمی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (مطالعة موردی: کمیتة امداد امام خمینی(ره) استان فارس)

صفحه 147-171
رضا زارع؛ محمد صفری دشتکی

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-7


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب