1.

تعیین پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از روش‌های داده کاوی و آماری در منطقۀ یاسوج-سی‌سخت

صفحه 609-623
محمدتقی آوند؛ سعید جانی زاده؛ محسن فرزین

2.

بررسی ارتفاع غرقاب روی عملکرد دو گونه‌ی مرتعی Aeluropus littoralis و Juncus maritimus

صفحه 625-632
مجید محمداسمعیلی؛ محمد رضا مجتهدی؛ خیرالنسا میرنیا

3.

بررسی تأثیر اجرای طرح‌های مرتعداری بر برخی از خصوصیات خاک در مراتع ییلاقی و قشلاقی مناطق نوبران و زرندیه در استان مرکزی

صفحه 633-642
علیرضا افتخاری؛ محمد جعفری؛ حسین ارزانی؛ علی اکبر مهرابی؛ محمدرضا بی همتا؛ احسان زندی اصفهان؛ نادیا کمالی

4.

بررسی محدودیت‌ها و توانمندی‌های استفاده از مراتع استان کرمانشاه توسط روستاییان

صفحه 643-656
حمید برقی؛ بهمن شفیعی؛ احمد حجاریان

5.

تأثیر توالی زمانی احیای بیولوژیک بر عملکرد مراتع بیابانی (مطالعۀ موردی: مراتع خواف، خراسان رضوی)

صفحه 657-664
جهانبخش تیموری مژن آبادی؛ پروین رامک؛ وحید کریمیان

6.

ارزیابی اثرات برداشت چوب بر مقدار رسوب در حوزه‌های آبخیز جنگلی (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز خیرودکنار نوشهر)

صفحه 665-681
سعیده جوریز؛ مقداد جورغلامی؛ آرش ملکیان؛ مریم اتحادی ابری

7.

تحلیل شبکۀ اجتماعی ذینفعان محلی در حکمرانی منابع آب (منطقۀ مورد مطالعه‌: حوزۀ آبخیز خرو علیا – شهرستان نیشابور)

صفحه 683-698
محبوبه سادات حسینی؛ علی گلکاریان

8.

بررسی امکان استقرار گونه‌هایCenchrus ciliaris, Cymbopogon olivieri, Panicum turgidum, Sporobolus arabicus به منظور احیای پوشش گیاهی منطقۀ کاکی استان بوشهر

صفحه 699-708
سمیه دهداری؛ مهدی ریاستی؛ فرهاد فخری؛ مرتضی پوزش شیرازی

9.

مقایسۀ حساسیت به فرسایش و مقاومت سنگ‌های آهک آسماری، آهک میشان، ماسهسنگ آهکی آغاجاری و انیدریت گچساران با استفاده از روش RMR

صفحه 709-725
مسلم دهداری فر؛ محمد فرجی؛ محمد صالحی ویسی؛ جهانگیر احسانی

10.

اثر شدت چرای دام بر تنوع و ترکیب گونه‌های علفی زیراشکوب درختان بلوط و بنه در دامنه‌های کبیرکوه، شهرستان دره‌شهر

صفحه 727-738
روح اله زینی وند؛ مجید آجورلو؛ علی آریاپور

11.

تحلیل شبکه و سرمایۀ اجتماعی درون گروهی در مدیریت مشارکتی منابع آب (مطالعۀ موردی: روستای صدرآباد، حوزۀ آبخیز ندوشن یزد)

صفحه 739-753
حسین سروی صدرآباد؛ ایمان اسلامی

12.

تأثیر آتش‌سوزی بر برخی خصوصیات اکوسیستم‌های مرتعی در بخش جنوبی پارک ملی گلستان، ایران

صفحه 755-767
اسماعیل شیدای کرکج؛ عیسی جعفری؛ رقیه جهدی

13.

بررسی برخی شرایط رویشگاهی و کیفیت علوفۀ گیاه حنظل Citrullus colocynthis (مطالعۀ موردی: استان سیستان و بلوچستان)

صفحه 769-784
مرتضی صابری؛ وحید کریمیان؛ حمید نیک نهاد قرماخر

14.

بررسی مقایسه‌ای نقش کاربری اراضی بر تولید رسوب و رواناب سطحی با استفاده از مدل SWAT (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز بهشت آباد)

صفحه 785-799
دلارام ضیایی؛ رفعت زارع بیدکی؛ علی اصغر بسالت پور

15.

تعیین منشاء آلودگی آب زیرزمینی آبخوان اراک به کمک تحلیل عاملی مرحله‌ای

صفحه 801-818
فریدون قدیمی؛ پگاه جوادی شریف

16.

پایش تغییرات بدنۀ سد طالقان به روش تداخل‌سنجی راداری

صفحه 819-829
مهرنوش قدیمی

17.

آشکارسازی تغییرات سطح دریاچۀ مهارلو و کاربری اراضی اطراف آن طی دورۀ زمانی 1394-1381

صفحه 831-842
محسن کاظمی؛ صادق ناجی دومیرانی؛ سادات فیض نیا؛ حسن خسروی

18.

بررسی الگوی تغییرات پوشش‌گیاهی با استفاده از تصاویر سنجندۀ MODIS و ارتباط آن با بارش

صفحه 843-852
عبدالحسین محمدی؛ رضا قضاوی؛ روح الله میرزایی؛ حمید رضا ناصری

19.

تعیین مهم‌ترین عوامل مؤثر بر آبدهی چشمه‌های کارستیک در منطقة البرز میانی

صفحه 853-863
علی اکبر نظری سامانی؛ محمود صمدی قشلاق؛ آرش ملکیان

20.

ارزیابی ساختاری روابط و تحلیل شبکۀ اجتماعی جوامع محلی در راستای مدیریت مشارکتی مناطق خشک (منطقۀ مورد مطالعه: شهرستان سبزوار، استان خراسان رضوی)

صفحه 865-878
رویا وزیریان؛ علی اکبر کریمیان؛ علیرضا افشانی؛ محمد تقی دستورانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب