1.

ارتباط انگیزة کسب سلامتی و نشاط و لذت با میزان پایبندی بانوان شرکت کننده در ورزشهای همگانی

صفحه 135-151
ملیحه موسوی؛ محمد خبیری؛ حسن غرایاق زندی

2.

تعیین روایی و پایایی نسخة فارسی پرسشنامة علل نگرانی از آسیب مجدد

صفحه 153-169
ولی اله کاشانی؛ محمد علی سالیانه؛ آسیه پران دوجی

3.

تأثیر ترکیب قید سرعت با قیود روش‌های صریح، بدون خطا و استنباط قیاسی بر ظهور خودکاری در مهارت پرتاب دارت

صفحه 171-182
ابراهیم عباسی؛ رسول یاعلی؛ فرهاد قدیری

4.

تأثیر یک دوره بازی‌های ویدئویی فعال بر یادگیری مهارت پرتاب دارت در کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم

صفحه 183-197
نیلوفر جعفری گندمانی؛ رسول عابدان زاده؛ اسماعیل صائمی

5.

تأثیر یک دوره فعالیت اسپارک بر سطح هورمون رشد و مهارت حرکتی پسران 4 تا 7 سالۀ دارای اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی

صفحه 199-214
فرناز ترابی؛ آذر آقایاری؛ شقایق برادران مطیع

6.

بررسی تفاوت‌های تغییرپذیری حرکتی و نرمی حرکت در تکلیف دسترسی و چنگ زدن در کودکان و بزرگسالان

صفحه 215-230
امیر دانا؛ صالح رفیعی

7.

اثر بخشی تحریک الکتریکی (tDCS) بر حافظه کاری کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی

صفحه 231-246
گلچین شکره؛ فاطمه حسینی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.