1.

صفحات آغازین

صفحه 1-3

2.

بررسی فقهی ممنوعیت منت‌پذیری و مصادیق آن

صفحه 383-404
محمدرضا حمیدی

3.

الزام به اجرای تعهد پیش از موعد در نقض فرضی در نظام حقوقی کامن‌لا و فقه امامیه

صفحه 405-427
محمدحسین فلاح یخدانی؛ ابراهیم تقی‌زاده؛ مجید سربازیان

4.

قلمرو مسئولیت اشخاص در فرض سرایت جنایت

صفحه 429-450
محبوبه حسنی ابوالحسن کلایی؛ محمد محسنی دهکلانی

5.

مدیریت اموال مجهول‌المالک با توجه به شرایط جامعۀ امروزی

صفحه 451-468
محمدعلی راغبی؛ سعید فراهانی‌فرد؛ حسین سنایی

6.

پیوند عضو ناقل وراثت و تأثیر آن در حکم نسب

صفحه 469-488
حمید مسجدسرایی؛ اعظم نظری

7.

تحلیل و ارزیابی دیدگاه‌های فقهی راجع به میزان دیۀ پلک‌ها؛ «با تأکید بر مادۀ 590 قانون مجازات اسلامی»

صفحه 489-511
صدیقه حاتمی؛ محمدرضا علمی سولا؛ محمدحسن حائری

8.

تأملی بر سابقه و حجیت اجماع از دیدگاه اهل سنت

صفحه 513-533
طاهر علی‌محمدی؛ عباس کلانتری خلیل‌آباد

9.

سیر تطور و تحول بنای عقلا نزد اصولیون شیعه

صفحه 535-552
سیده فاطمه موسوی؛ هرمز اسدی کوهباد؛ جواد پنجه‌پور

10.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب