1.

صفحات آغازین

صفحه 1-3

2.

وحدت در ابن‌عربی و ارتباط آن با مسئلۀ «دیگری»

صفحه 375-388
حامده راستایی؛ محمدرضا اسدی

3.

تأملی بر چیستی اختیار از منظر سازگارباوری

صفحه 389-410
رضا گندمی نصرآبادی؛ محمدرضا زارع بیدکی

4.

پژوهشی در مسئلۀ تصور و تصدیق خدا

صفحه 411-432
سیدمجتبی میردامادی

5.

تأملی بر نقش معنویت در حل بحران محیط زیست از دیدگاه سیدحسین نصر و ارزیابی آن

صفحه 433-457
سیدحمیدرضا میرعظیمی؛ ماریه سیدقریشی؛ علی احمدپور

6.

واکاوی معرفت‌شناسانۀ اسکان حضرت آدم(ع) در بهشت برزخی و هبوط از آن، از منظر حکمای نوصدرایی

صفحه 459-477
محمدعلی اکبری؛ نفیسه فیاض‌بخش

7.

تجربۀ زندگی از منظر ملاصدرا و دیلتای

صفحه 479-498
علی صادقی‌نژاد؛ مهدی منفرد

8.

از وحدت عددی تا وحدت حقۀ حقیقیۀ خداوند متعال

صفحه 499-519
مهدی عبداللهی

9.

بررسی رابطۀ اختیار و تقدیر در هستی از منظر علامه طباطبایی

صفحه 521-542
محمدحسین مروی؛ حوران اکبرزاده

10.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب