1.

صفحات آغازین

صفحه 1-4

2.

طراحی مدل توسعۀ پایدار شرکتی: تبیین نقش مسئولیت اجتماعی شرکتی، حاکمیت شرکتی، و خلق ارزش مشترک

صفحه 305-325
فاطمه شراعی؛ امیرمحمد کلابی؛ سیدحمید خدادادحسینی

3.

جایگاه مالی و سرمایۀ اجتماعی

صفحه 327-349
محمدرضا مهربان‌پور؛ محمد جندقی قمی

4.

فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای سرمایة اجتماعی در سازمان‏ها

صفحه 351-373
بلال پناهی

5.

امنیت ملی در قرآن کریم

صفحه 375-394
محمدهادی کاویانی

6.

شناسایی عوامل مؤثر بر جلب مشارکت مردم در مصرف بهینۀ آب با رویکرد بازاریابی اجتماعی و انتخاب بهترین سناریو

صفحه 395-419
امیرحسین اخروی؛ مرتضی رعیت

7.

چارچوبی برای سرمایۀ اجتماعی از منظر قرآن کریم: یک مطالعۀ کیفی

صفحه 421-444
جعفر ترک‌زاده؛ معصومه محترم؛ ابوالفضل گائینی

8.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-6


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.