1.

اوضاع اقتصادی ایلخانیان در عصر گیخاتو (۶۹۰-۶۹۴ ه ق)

صفحه 1-23
جواد عباسی؛ جلیل قصابی گزکوه؛ محمدرضا بهشتی

2.

اعتقادات؛ آداب و رسوم مغولان

صفحه 25-53
مریم طحان

3.

تحلیلی بر چگونگی روابط ایلخانان با حکام آسیای صغیر

صفحه 55-86
فردین سماقی

4.

قوانین مغولی حکومت ایلخانان در ایران اسلامی

صفحه 87-109
پروین رستمی

5.

بررسی کارکرد ارکان «آموزش‌دهنده» و «آموز‌ش‌گیرنده» در مدرسه چهارباغ اصفهان

صفحه 111-124
شیدا صابری

6.

آثار فرهنگی هخامنشیان در قفقاز جنوبی با استناد به متون نوشتاری

صفحه 125-147
جلیل نائبیان؛ بهزاد مهدی زاده

7.

تأثیر درآمدهای نفتی بر راهبرد دفاعی ایران در واپسین سالهای حاکمیت پهلوی

صفحه 149-172
ژامک ماشاءالهی

8.

جایگاه دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی کشورها

صفحه 173-193
صادق سلیمی بنی؛ محمد مجاور شیخان

9.

شناسنامه

صفحه 0-0


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب