1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

مسئولیت مدنی متصدیان حمل بین‌المللی ناشی از اجرای نادرست تشریفات گمرکی

صفحه 369-387
مجتبی اشراقی آرانی

3.

تحلیل شناسایی و اجرای آرای خارجی مالکیت فکری در پرتو ماهیت ویژۀ این اموال

صفحه 389-407
فاطمه السادات ایروانی مهاجری؛ مرتضی نصیری؛ محمود صادقی

4.

رویکرد نظام حقوقی ایران به شاخصه‌های کلیدیِ نظام ادارۀ شرکت‌های سهامی

صفحه 409-424
بهرام تقی‌پور؛ حسین عابدینی

5.

رجوع از وصیت تملیکی در حقوق مدنی ایران با مطالعۀ تطبیقی در حقوق مصر و انگلیس

صفحه 425-444
علی تقی‌زاده؛ غلامحسین عسگری

6.

حیله و تقلب نسبت به قانون از طریق عقد صلح

صفحه 445-462
سیدمهدی دادمرزی؛ محمد بافهم

7.

ارزیابی دسترسی به دادگستری در نظام دادرسی مدنی ایران

صفحه 463-482
مرتضی شهبازی‌نیا؛ مجتبی همتی؛ صدیقه جوان

8.

حق دسترسی به اطلاعات در «سیستم ثبت مالکیت صنعتی» ایران

صفحه 483-502
نسرین طباطبائی حصاری

9.

تحلیل ارزهای مجازی در پرتو فقه، حقوق و مطالعات تطبیقی

صفحه 503-522
اصغر محمودی

10.

حق جلوت

صفحه 523-542
عباس میرشکاری

11.

مفهوم و مبانی قرارداد خودالزام‌گر و جایگاه آن در حقوق قراردادها

صفحه 543-559
محمدحسین وکیلی مقدم

12.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-10


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب