1.

صفحات آغازین

صفحه 1-3

2.

شناخت علامت تأییدی و انواع آن در قیاس با سایر علایم و نشان‌های تجاری

صفحه 1-19
منصور امینی؛ محمدحسن خدادادی

3.

تحلیل مبنای حقوق مسئولیت مبتنی بر تولید

صفحه 21-44
علیرضا باریکلو

4.

تأثیر تقلب در معاملۀ پایه بر اعتبار اسنادی با تأکید بر رویکرد محاکم حقوقی ایران در پروندۀ سوءاستفادة کلان بانکی (معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی)

صفحه 45-66
فرشته گروئی؛ مرتضی شهبازی‌نیا

5.

آثار الزامات کنوانسیون تنوع زیستی بر قراردادهای انتقال فناوری زیستی

صفحه 67-86
ابراهیم عبدی‌پور فرد؛ سید جعفر موسوی

6.

عقد ضمان، زوال یا بقای تضمینات تعهد (با نگاهی به حقوق فرانسه)

صفحه 87-106
سید علی سیداحمدی سجادی؛ ایمان دهقانی دهج

7.

مطالعۀ تطبیقی حقوق مالی اجراکنندگان آثار ادبی و هنری (گستره، اسقاط، انتقال)

صفحه 107-128
سعید محسنی؛ سید محمدمهدی قبولی درافشان

8.

ماهیت سهام وثیقۀ مدیران شرکت‌های سهامی عام

صفحه 129-148
میلاد ملائی خاص؛ محمدرضا امیرمحمدی

9.

حق تصویر

صفحه 149-174
عباس میرشکاری

10.

مسئولیت اجیر خاص در نقض قرارداد اجاره

صفحه 175-196
اسماعیل نعمت‌اللهی

11.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-9


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب