1.

پاسخ فاکتور رشدی آندوتلیال عروقی و هورمون کورتیزول به یک جلسه فعالیت تناوبی شدید و ارتباط بین سطوح سرمی آنها

صفحه 393-406
مهدی یادگاری؛ علی اصغر رواسی؛ سیروس چوبینه

2.

تأثیر سابقۀ تمرینات استقامتی در جلوگیری از اثرات مضر استرس اکسیداتیو یک جلسه فعالیت وامانده‌ساز در موش‌های صحرایی

صفحه 407-419
سحر دانشورزواجری؛ پریسا پورنعمتی؛ نیکو خسروی

3.

اثر هشت هفته تمرین SSG و مقاومتی-پلایومتریک بر سطوح سرمی مایوستاتین، GASP-1 و IGF-I در بازیکنان نوجوان فوتبال

صفحه 421-434
سعید رستمی؛ محمد رضا کردی؛ رضا قراخانلو؛ رضا نوری

4.

تأثیر فعالیت ورزشی هوازی بر شاخص‌های آپوپتوزی و رشدی در قلب رت‌های پیر

صفحه 435-447
رحمان سوری؛ امیر اله یار؛ فاطمه شب خیز؛ آرزو اسکندری

5.

تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا بر مقادیر سرمی عامل رشد فیبروبلاست 21، مقاومت به انسولین و پروفایل لیپیدی در زنان چاق غیرفعال

صفحه 449-464
جواد طلوعی آذر؛ اصغر توفیقی؛ رقیه علیزاده

6.

تأثیر دوازده هفته تمرین در آب و خشکی بر نیتریک اکساید سرمی و شاخص‌های خطرزای قلبی زنان دیابتی دارای نارسایی قلبی

صفحه 465-479
رامین امیرساسان؛ جواد وکیلی؛ رضوانیه صالحی؛ مریم اکبری

7.

تأثیر تمرین تناوبی با شدت‌های مختلف روی سطوح پلاسمایی اورکسین A-، نیمرخ لیپیدی و استقامت قلبی تنفسی زنان دارای اضافه‌وزن و چاق

صفحه 481-495
هاجر الله وردی؛ وازگن میناسیان

8.

تأثیر دو نوع تمرین تناوبی سرعتی بر میزان اکسیداسیون چربی زمان بازیافت زنان فعال

صفحه 497-508
مریم طاهری؛ جواد نعمتی؛ محمد همتی نفر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب