1.

ارائة مدل اولویت‌بندی علت‌گرا جهت تعیین قطعات خطرناک جاده‌ها برای عابرین پیاده

صفحه 457-467
Mahmoud Saffarzadeh؛ Vahid Abolhassan Nejad؛ Amin Mirza Boroujerdian

2.

جواب معادله پواسون غیر خطی با شرایط مرزی مخلوط به روش اجزاء محدود

صفحه 385-390
Ghoamreza Shahriar Heshmati؛ Bahman Mehri

3.

بهینه سازی قابهای فولادی با استفاده از الگوریتم وراثتی اصلاح شده هوشمند

صفحه 465-476
Mohammad Reza Ghasemi؛ Akbar Azadi

4.

بهینه سازی سازه های فضاکار بادرنظرگرفتن احتمال خرابی اعضاء و گره ها به کمک الگوریتم وراثتی اصلاح شده

صفحه 477-485
Mohammad Reza Ghasemi؛ Mohammad Reza Mostakhdemin Hosseini

5.

بررسی اثر پارامترهای خاص گسلش و موقعیت مکانی ساختگاه بر مشخصات پالس حوزه نزدیک گسل

صفحه 487-496
Mohammad Reza Ghaemmaghamian؛ Behnam Khalili

6.

درکنش سد و مخزن در دامنه زمان به وسیله روش انتگرال حلقوی منفرد مجزا (DSC)

صفحه 497-508
Kianoush Karimi؛ Reza Attarnejad

7.

معرفی ستون جدار نازک توخالی ساخته شده از ورقهای فولادی موج‌دار و بررسی رفتار لرزه‌ای آن

صفحه 509-521
Seyyed Rasoul Mirghaderi؛ Seyyed Mohammad Saeed Sobhan

8.

بررسی آزمایشگاهی و صحرایی تثبیت خطوط لوله مدفون در زمین های اشباع

صفحه 523-532
Mohsen Najimi Varzaneh؛ Hossein Rajaie

9.

روشی بهینه برای تحلیل دینامیکی سد قوسی ـ سنگ پی با ترکیب اجزای محدود و المانهای مرزی

صفحه 391-406
Ahmad Aftabi Sani؛ Vahid Lotfi

10.

طراحی شکل سدهای بتنی قوسی با استفاده از اسپیلاین‌های هرمیتی

صفحه 407-417
Jalal Akbari؛ Mohammad Taghi Ahmadi؛ Peter Yanpan

11.

روابط جدید زمان چرخه بهینه برای تقاطع‌های پیش‌زمان‌بندی شده مستقل با تغییر رابطه وبستر براساس روش HCM 2000

صفحه 419-429
Ali Babaee Zadeh؛ Hashem Mehrazin

12.

کاربرد مدل‌سازی عددی سه‌بعدی در شبیه‌سازی پدیده‌های پیچیده مهندسی رودخانه

صفحه 443-455
Ahmad Shakibaee Nia؛ Amir Reza Zarrati؛ Mohammad Reza Majd Zadeh Tabatabaee

13.

طراحی بهینه‌ موج‌شکن مرکب کیسونی تحت اثر امواج غیرخطی

صفحه 431-441
Ali Reza Soltankouhi؛ Khosro Bargi


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.