1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

تحلیل تاب‌آوری فردی ساکنین سکونتگاه‌های غیررسمی در مقابل مخاطرات محیطی (مطالعۀ موردی:شهر ارومیه)

صفحه 173-198
هادی حکیمی؛ محمدتقی معبودی؛ پریا علیزاده

3.

تحلیل ساختار فضایی جمعیت در شهر-منطقۀ مرکزی مازندران در دورۀ زمانی 1365-1390

صفحه 199-222
هاشم داداش پور؛ مریم ولاشی

4.

عرصه‌های درون‌افزای شهری و کارآمدی سیاست رشد درون‌افزای کلان‌شهر تهران

صفحه 223-244
اسماعیل علی اکبری

5.

سنجش احساس امنیت در بافت محلات شهری با تأکید بر پارامترهای اجتماعی (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهرداری اصفهان)

صفحه 245-263
جمال محمدی؛ الهه خان‌محمدی

6.

بررسی الگوهای رشد کالبدی شهر ارومیه و ارائه یک الگوی بهینه به‌منظور افزایش فشردگی

صفحه 265-287
محمدحسین سرایی؛ زهرا جمشیدی

7.

بررسی تأثیر طراحی شهری بر رفتار و اخلاق شهروندان (مطالعۀ موردی: خیابان‌های امام، مدرس و کاشانی ارومیه)

صفحه 289-314
علیرضا سلیمانی؛ احمد آفتاب؛ مریم اسدی عیسی‌کان؛ علی مجنونی

8.

تحلیل اثرات گسترش شهری بر امنیت محلات شهری (مطالعۀ موردی: شهر مراغه)

صفحه 315-335
هوشنگ سرور؛ حسن آهار؛ امیرعلی ذولفقاری؛ حدیثه قیصری

9.

ارزیابی مکان‌های بهینه برای دفن زباله‌های شهری (مطالعۀ موردی: شهر فیروزآباد)

صفحه 337-356
محسن پورخسروانی؛ زهرا پربار؛ بهنام مغانی رحیمی

10.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-30


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب