1.

مدل‌سازی روابط توپولوژیک سه بعدی فازی در محیط GIS

صفحه 405-416
Roozbeh Shad؛ Mohammad Sa'di Mesgari

2.

طراحی و اجرای GIS کاربردی جهت مکان یابی شهرک های صنعتی با استفاده از مدل‌های فازی، وزن های نشان‌گر و ژنتیک

صفحه 417-429
Roozbeh Shad؛ Hamid Ebadi؛ Mohammad Sa'di Mesgari؛ Ali Vafaee Nejad

3.

ساختار دهی آنی داده‌‌های مکانی ورودی GIS با تأکید بر عارضه راه

صفحه 479-488
Shirin Malihi؛ Hamid Ebadi؛ Farshid Farnoud Ahmadi؛ Mehdi Maboudi

4.

حل سریع ابهام فاز به روش AFM در دریا

صفحه 431-439
Abdorreza Safari؛ Yahya Jamour؛ Meisam Ghanizadeh

5.

توسعه یک الگوریتم مکانی ریزدانه جهت ارزیابی میزان دسترسی به خدمات شهری

صفحه 441-454
Mohammad Tale'i؛ Mohammad Sa'di Mesgari؛ Ali Sharifi

6.

طراحی و توسعه یک روش تلفیقی تناظریابی ناحیه ای و عارضه مبنای جدید برای توجیه نسبی در فتوگرامتری برد کوتاه

صفحه 455-466
Seyyed Abdollah Kianejad؛ Hamid Ebadi؛ Masoud Varshosaz؛ Barat Mojarradi

7.

کاهش بعد تصاویر فراطیفی از طریق خوشه بندی فازی باندها

صفحه 467-477
Barat Mojarradi؛ Mohammad Javad Valadanzouj؛ Hamid Abrishami

8.

مقایسه مدل‌های ژئوپتانسیلی جدید در منطقة فارس ساحلی در تولید تابعک اندازة بردار شتاب ثقل

صفحه 347-353
Ali Reza Azmoude Ardalan؛ Abdorreza Safari؛ Abbas Ali Jom'egi

9.

روش‌های تجزیه مقادیر منفرد منقطع و تیخونوف تعمیم‌یافته در پایدارسازی مسئله انتقال به سمت پائین

صفحه 355-368
Ali Reza Azmoude Ardalan؛ Abdorreza Safari؛ Yahya Tavakkoli

10.

آنالیز تغییر شکل سطحی زمین در اثر زلزله 6 آذر 1384 جزیره قشم با استفاده از تصاویر راداری

صفحه 369-377
Masoume Amighpey؛ Behzad Vosoughi؛ Maryam Dehghani

11.

تحلیل حرکت جریانات دریائی در تصاویر حرارتی سطح آب دریا

صفحه 379-389
Mehdi Hassanlou؛ Mohammad Reza Serajian

12.

طراحی و بازشناسی خودکار تارگت‌های کددار در فتوگرامتری بردکوتاه

صفحه 391-401
Mohammad Sa'adat Seresht؛ Nima Zarrin Panje

13.

مدل‌سازی اجزای محدود برش ماده فولادی با جت آب دارای ذرات برنده

صفحه 489-499
Mehdi Takaffoli؛ Aghil Yusefikoma

14.

ساخت ماکرو با هدف رهگیری دو پدیده چروکیدگی و ترکیدگی در فرآیند هیدروفرمینگ لوله

صفحه 501-509
Keyvan Hosseini Safari؛ Mahmoud Mousavi Mashhadi

15.

بررسی برخورد از جلوی یک خودروی سواری و آثار استفاده از سپر کامپوزیتی

صفحه 511-518
Mohammad Shariyat؛ Abbas Ganjipour

16.

فرایند کشش عمیق استوانه‌های با نسبت کشش خیلی بالا

صفحه 519-525
Ghader Faraji؛ Mohammad Kazem Besharati Givi؛ Saeed Yarmohammadi؛ Mahmoud Mousavi Mashhadi

17.

تحلیل سه‌بعدی اکستروژن مستقیم با روش قاچی و المان محدود

صفحه 527-535
Amin Samadi Ghoushchi؛ Caren Abrinia؛ Mohammad Kazem Besharati Givi

18.

کنترل بهینة شار حرارتی سطحی در یک جسم دوبعدی با خواص وابسته به دما

صفحه 537-545
Farshad Kowsari؛ Seyyed Morteza Azimi

19.

تحلیل تنش ناشی از FOD روی یک پره توربین گاز از جنس سوپرآلیاژ پایه نیکل

صفحه 547-554
Seyyed Masoud Marandi؛ Mehdi Tajdari؛ Khosro Rahmani

20.

کنترل مسیر خودکار میکرو زیردریایی 3 درجه آزادی با الهام از حرکت کوسه‌ماهی

صفحه 555-565
Abdorrasoul Mayyahi؛ Aghil Yousefikoma؛ Ali Rangin Kaman؛ Hesam Maleki

21.

تحلیل استاتیکی ورق‌های چندلایه کامپوزیتی با لایه‌های پیزوالکتریک

صفحه 566-582
Ali Naserian؛ Masoud Tahani

22.

شبیه‌سازی المان محدود فرایند برش متعامد و تعیین ضخامت لایه چسبنده به ابزار در ناحیه دوم برش

صفحه 583-595
Vahid Norouzifard؛ Aghil Yousefikoma


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.