1.

ارزیابی عملکرد نوارهای پیچیده شده درافزایش انتقال حرارت چگالشی و تأثیر آن برمیزان افت فشار

صفحه 1-9
Mohammad Ali Akhavan؛ Vahid Hejazi

2.

تحلیل و بهینه‌سازی سازه‌های ساندویچی با هسته سینوسی

صفحه 11-20
Mohammad Kazem Besharati Givi؛ Mehdi Ghasemi؛ Seyyed Mahmoud Mousavi Mashhadi

3.

تحلیل کرانه فوقانی اکستروژن مستقیم چرخ دنده های ساده باپروفیل دندانه اصلاح شده

صفحه 21-29
Ehsan Khademi؛ Heshmatollah Haghighat

4.

بررسی ناپایداری جریان های دوبعدی موازی در سیالات ویسکوالاستیک با استفاده از روش های شبه طیفی

صفحه 31-37
Navid Khabbazi؛ Keyvan Sadeghi

5.

کاربرد مدل های k-? خطی و غیر خطی در پیش بینی جریان و انتقال حرارت جا به جائی در کانال های با موانع منفصل

صفحه 39-49
Mehrdad Raisee Dehkordi؛ Arman Rokhzadi

6.

کمانش پوسته‌های استوانه‌ای با گشودگی شبه بیضوی تحت فشار محوری

صفحه 51-63
Mahmoud Shariati؛ Masoud Mehdizadeh Rokhi

7.

بررسی شکل دهی معکوس شوندة صفحات نازک با در نظر گرفتن پدیدة باشینگر

صفحه 65-77
Mehran Kadkhodayan؛ Javad Mosayyebi

8.

تحریک لایه مرزی آشفته توسط جت و وِیک و اثر آن بر ضریب انتقال حرارت از صفحه تخت

صفحه 79-88
Mohsen Kahrom؛ Behrouz Zafarmand؛ Ali Farahbod

9.

تأثیر مدل‌سازی تراک1 در محاسبه خواص موج بلاست ناشی از انفجار ابر هوا- سوخت

صفحه 89-102
Kiumars Mazaheri؛ Ali Tarokh

10.

بهینه سازی تک معیاره و چند معیاره برج خنک کن خشک هلر در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

صفحه 111-124
Hassan Shokouhmand؛ Mohammad Ali Nazari؛ Babak Ghaem Panah؛ Mohammad Reza Aligoodarzi

11.

پیش بینی زبری سطح در تراش کاری خشک به کمک شبکه های فازی- عصبی تطبیقی

صفحه 103-110
Ramezan Ali Mahdavi Nejad؛ Kamran Tamimi

12.

پیش‌بینی جریان و انتقال حرارت در کانال‌های ریب‌دار سه بعدی توسط مدل‌های ?-K خطی و غیرخطی

صفحه 125-138
Hooman Naimi؛ Mehrdad Raisee


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب