1.

فراسوی ریاضیات توسعه؛ چرخشی سوی الاهیات توسعه (اولویّت متافیزیک توسعه بر فیزیک توسعه)

صفحه 9-27
سجاد ستاری

2.

واکاوی ساز و کارهای دانشیِ بهبود کیفیت خط‌‌مشی‌های عمومی در ایران: پژوهش ترکیبی

صفحه 29-56
حسن دانایی فرد؛ جواد ولی اصل؛ سیدیعقوب حسینی

3.

شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های تحقق سیاستگذاری داده حکومتی باز در ایران: کاربست روش تحلیل سلسله‌مراتبی و تاپسیس فازی

صفحه 57-89
محمدسعید تسلیمی؛ مهدی ثنایی؛ محمد عبدالحسین‌زاده

4.

شناسایی راهبردهای بخش دولتی در مواجهه با سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند خط‌‌مشی‌گذاری عمومی در ایران؛ مطالعه موردی: حوزه محیط زیست و منابع طبیعی

صفحه 91-116
علی اصغر پورعزت؛ هادی خانیکی؛ حمیدرضا یزدانی؛ بهاره مختاری

5.

توسعه مدلی برای اندازه‌گیری انسجام خط‌‌مشی‌های حوزه علوم، تحقیقات و فناوری در ایران

صفحه 117-133
طیبه عباسی؛ هانیه احمدی

6.

بررسی نقش سیاست حقوق مالکیت فکری در هم‌پایی فناورانه کشورهای در حال توسعه

صفحه 135-152
سعید حبیبا؛ اسماعیل کلانتری

7.

شرایط اقتصاد سیاسی ایران و تأثیر آن بر الزامات طراحی الگوی توسعه پایدار اقتصادی

صفحه 153-173
عباس مصلی‌نژاد؛ محمدمهدی احمدی معین

8.

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سطح دموکراسی با استفاده از روش داده‌های پانل

صفحه 175-191
حمزه خواستار

9.

بررسی تطبیقی عملکرد دولت‌های هشتم و نهم در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر سیاستگذاری منابع آبی؛ مطالعه‌ موردی: بحران منابع آب در استان اصفهان

صفحه 193-216
مجید وحید؛ سعید اخوان

10.

بررسی رابطه استفاده از شبکه های مجازی و گسترش فرهنگ سیاسی دموکراتیک: مطالعه موردی شهروندان شهر اصفهان

صفحه 217-233
محمودرضا رهبرقاضی؛ سهیلا آشنایی؛ اعظم شهریاری

11.

بررسی جریان‌سازی جنسیتی در فرآیند سیاستگذاری

صفحه 237-257
بهاره فلاحی

12.

شکل‌دهی به سیاست علم و فناوری: نسل بعدی تحقیقات

صفحه 259-269
مرتضی نورمحمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب