1.

تأثیر تغییرپذیری تمرین بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال در شرایط پنهان و آشکار

صفحه 335-352
بهروز عبدلی؛ علیرضا فارسی؛ مسعود آریافر

2.

مقایسۀ سرسختی ذهنی کوهنوردان ماهر و مبتدی

صفحه 353-366
فاطمه رضایی؛ فضل اله باقرزاده؛ محمد حسین صادق زاده

3.

تأثیر کانون توجه تکلیف فراقامتی بر عملکرد و یادگیری کنترل قامت در دختران 9 تا 12 ساله

صفحه 383-367
نسترن نادری راد؛ علی اکبر جابری مقدم؛ شهزاد طهماسبی بروجنی

4.

تأثیر هدف‌گزینی آسان و دشوار بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در دانش ‌آموزان کم‌توان ذهنی

صفحه 385-404
محدثه محمدی؛ احمدرضا موحدی؛ حمید صالحی؛ شیلا صفوی همامی

5.

ظهور فراپایداری و وسعت نواحی فراپایدار در شمشیربازان با سطوح متفاوت مهارت حرکتی

صفحه 405-422
بهرام غفاری؛ مهدی شهبازی؛ مهدی آقاپور؛ الهام شیرزاد

6.

ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی سیاهۀ ذهن‎آگاهی ورزشی

صفحه 423-443
ولی اله کاشانی؛ منصوره مکبریان؛ الهه مصطفایی فر

7.

تأثیر بازی‌ها و فعالیت‌های مبتنی بر پروژۀ شِر بر مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف کودکان آهسته‌گام

صفحه 445-456
سوگند قاسم زاده؛ نیره نقدی؛ غلامعلی افروز

8.

مقایسۀ الگوهای مشاهده‌ای در یادگیری تکالیف مختلف

صفحه 457-475
مهتاب عربی؛ عبدالله قاسمی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی

9.

تأثیر آموزش بازخورد بیوریتم شناختی بر عملکرد حرکتی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار

صفحه 477-492
رزا رهاوی؛ حمید عباسی؛ فریده بیاره

10.

تأثیر خستگی جسمانی بر مهارت ویژۀ شوت بسکتبال در بازیکنان خبره

صفحه 493-513
فرزانه حاتمی؛ فرشید طهماسبی؛ الهه میرمیران


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب