1.

صفحات آغارین

صفحه 1-5

2.

نسبی‌گرایی در ژئومورفولوژی

صفحه 1-20
محمد حسین رامشت؛ امیر صفاری؛ امیر کرم؛ عبرت محمدیان

3.

تحلیل روند شاخص‌های حدی بارش روزانه در ایران

صفحه 21-37
حسین محمدی؛ قاسم عزیزی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ فیروز رنجبر

4.

تعیین و بررسی تاریخ های آغاز و پایان یخبندان های زودرس و دیررس و احتمال تداوم ، شدت و تواتر آن در استان اردبیل در دورۀ آماری 1996 تا 2010

صفحه 39-53
بهروز سبحانی؛ مسعود گنجی؛ اکبر گل دوست

5.

شبیه‌سازی اثر عملیات اصلاح و احیای مراتع بر هدررفت خاک با استفاده از مدل RUSLE

صفحه 55-69
زینب جعفریان؛ وحید بشتر؛ عطااله کاویان

6.

تحلیل اختلاف درجۀ حرارت هوا و دریا بر بارش‌های سنگین و فراگیر سواحل جنوبی خزر طی فصل پاییز

صفحه 71-83
همت اله رورده؛ طاهر صفرراد

7.

تحلیل فضایی فراوانی رودباهای مؤثر در بارش‌های فرین غرب ایران

صفحه 85-100
غلامعلی مظفری؛ شهاب شفیعی

8.

تغییرات تراز آب دریای خزر در حدود 2600 پیش و دورۀ سرد کوتاه (Little Ice Age) و اثرهای آن بر سواحل ایران

صفحه 101-111
عطا عبداللهی ﻛﺎﻛﺮودی

9.

تحلیل تغییرات ماهانۀ ارتفاع لایۀ تروپوپاز بر روی ایران

صفحه 113-133
حسن لشکری؛ عباس علی داداشی رودباری؛ زینب محمدی

10.

شاخص‌های سنجش از دوری چه‏ اندازه می‏توانند موجب بهبود برآورد بار معلق شوند؟

صفحه 135-149
علی فتح زاده؛ مریم اسدی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی

11.

ارزیابی عملکرد شبکۀ عصبی مصنوعی (ANN) و ماشین بردار پشتیبان (SVM) در تخمین مقادیر روزانۀ تبخیر (مطالعۀ موردی: ایستگاه‌های هواشناسی تبریز و مراغه)

صفحه 151-168
محمد عیسی زاده؛ منیر شیرزاد؛ مجید رضایی بنفشه

12.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-27


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب